Cách vẽ sơ đồ tư duy độc đáo đẹp đơn giản & dễ thương

      26

Làm núm nào để chúng ta có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện những mối quan hệ nam nữ giữa các phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ bốn duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo thành một sơ đồ tứ duy.

Cuối cùng, những lựa chọn thi công mà chúng ta chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục tiêu của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều quan trọng đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của người tiêu dùng khi tạo sơ đồ bốn duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tứ duy của bạn?Nó bắt buộc phải cụ thể đến nút nào?Bạn có thể làm gì để sơ đồ tứ duy của người sử dụng hấp dẫn hơn?