Trắc nghiệm chương 2 giải tích 12

      5
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

40 câu Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 có đáp án: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit


cài đặt xuống 18 496 7

quocanhiec.com.vn xin trình làng đến các quý thầy cô, những em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu bài xích tập chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số logarit môn Toán lớp 12, tài liệu bao hàm 18 trang giúp các em học sinh có thêm tài liệu xem thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi môn Toán sắp tới tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được hiệu quả như mong muốn đợi.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chương 2 giải tích 12

Mời những quý thầy cô và các em học sinh cùng tìm hiểu thêm và cài về chi tiết tài liệu bên dưới đây:

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 3 có đáp án: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số logarit

Câu 1:Khẳng định làm sao sau đó là đúng?

*

*

Câu 2:Lôgarit cơ số 3 của 27.∜9.∛9 là:

*

*

Câu 3:Tính quý hiếm biểu thức 7log77- log777

A. 0B. -6C. 7D. 1/7

7log77- log777= 7 - 7log77 = 7 - 7.1 = 0

Câu 4:Giải phương trình 10x= 400

A. X = 2log4B. X = 4log2 C. X = 2log2 + 2D. X = 4

10x= 400 ⇒ x = log400 = log(22.102) = log22+ log102= 2log2 + 2

Câu 5:Nếu logx - 5log3 = -2 thì x bằng

A. 0,8B. 0,81C. 1,25D. 2,43

Điều kiện: x > 0

*

⇒ x = 2,43

Câu 6:Giải bất phương trình 2x+ 2x + 1≤ 3x+ 3x - 1

A. X ≤ 2 B. X ≤ -2 C. X ≥ 2D. X ≥ -2

2x+ 2x + 1≤ 3x+ 3x - 1x+ 2.2x≤ 3x+ (1/3).3xxx≤ 4/3.3x

*

Câu 7:Giải bất phương trình log45x - log3 > 1

*

Điều kiện: x > 0

log45x - log3 > 1 1 1 10 2/3

Kết hợp đk ta được: x > 2/3

Câu 8:Rút gọn biểu thức

*

*
*

Câu 9:Tìm những điểm cực trị của hàm số

*

A.x = -1B. X = 1 C. X = 1/2D. X = 2

*

Ta thấy y’ đổi vệt khi đi qua điểm x = 1 đề xuất hàm số gồm một điểm rất trị là x = 1.

Câu 10:Đặt log2 = a, log3 = b . Khi đó log512 bằng

*

*

Câu 11:Tìm các đường tiệm cận ngang của đồ gia dụng thị hàm số

*

A. Y = 0 C. Y = 0 cùng y = 1

B. Y = -1D. Y = 0 cùng y = -1

*

Từ kia suy ra hàm số bao gồm hai tiệm cận ngang là y = 1 cùng y = 0

Câu 12:Ngày 27 tháng 3 năm năm nhâm thìn bà Mai gửi tiết kiệm vào bank số tiền 100 triệu đồng với vẻ ngoài lãi kép và lãi suất vay 6,8% một năm. Bà Mai dự tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2020 thì rút hết tiền ra để lo công chuyện. Hỏi bà đang rút được từng nào tiền (làm tròn kết quả đến mặt hàng nghìn) ?

A. 38949000 đồngC. 31259000 đồng

B. 21818000 đồngD. 30102000 đồng

Số tiền lãi bà Mai nhận thấy sau 4 năm (2020 - năm nhâm thìn = 4 năm) là :

100000000(1 + 0,068)4- 100000000 ≈ 30102000(đồng)

Câu 13:Tính đạo hàm của hàm số

*

*

Câu 14:Cho hàm số

*

Khẳng định nào dưới đây đúng ?

A. X = e2là điểm cực đại của hàm số

B. X = e2là điểm cực tiểu của hàm số

C. X = √e là điểm cực đại của hàm số

D. X = √e là vấn đề cực đái của hàm số

Tập xác định: D = (0; +∞)

*

Nên x = √e là điểm cực lớn của hàm số

Câu 15:Giải phương trình

*

Điều kiện : log3x ≠ 0 ⇔ x ≠ 1

*

Câu 16:Tính tổng bình phương các nghiệm của phương trình 32 + x+ 32 - x= 82

A. 4B. 8C. 12D. 16

Ta có:

*

PT 2x- 82.3x+ 9 = 0. Đặt t = 3x(t > 0), cảm nhận phương trình

*

Câu 17:Nếu logkx.log5k = 3 thì x bằng

A. K3B. K5C. 125D. 243

Điều kiện: x > 0

*

Câu 18:x là nghiệm của phương trình log3x + log9x + log27x = 11/2 . Hãy tính x-1/3

A. X = 3 B. X = 1/3 C. X = ∛9D. X = 1/∛9

Điều kiện: x > 0

PT 3x + log32x + log33x = 11/2

*

Câu 19:Giả sử x là nghiệm của phương trình 4log2x+ x2= 8. Tính (log3x)3

A. 1 B. 8C. 2√2 D. ±1

Điều kiện: x > 0

Ta có: 4log2x= 22log2x= 2log2x2= x2.

Do kia phương trình đang cho tương tự với:

x2+ x2= 8 ↔ 2x2= 8 2= 4 0) .

Vậy (log2x)3= 13= 1

Câu 20:Giải bất phương trình 9x- 82.3x+ 81 ≤ 0

A. 1 ≤ x ≤ 4 B. 0 ≤ x ≤ 4 C. 1 ≤ x ≤ 5 D. 0 ≤ x ≤ 5

Đặt t = 3x(t > 0), cảm nhận bất phương trình:

t2- 82t + 81 ≤ 0 0≤ 3x≤ 34

Câu 21:Giải bất phương trình 32x + 1- 22x + 1- 5.6x≤ 0

A. X ≤ 0 B. X ≥ 0 C. X ≤ log3/22D. X ≥ log3/22

Viết lại bất phương trình thành

32x + 1- 22x + 1- 5.6x≤ 0 ⇔ 3.32x- 2.22x- 5.2x.3x≤ 0

Chia hai vế của bất phương trình mang lại 22x, ta được

*

ta được bất phương trình: 3t2- 5t - 2 ≤ 0

*

Câu 22:Giải bất phương trình log(x2- 2x - 2) ≤ 0

A. <-1; 3> C. <-1; 1 - √3) ∪ (1 + √3; 3>

B. (1 - √3; 1 + √3) D. (-∞; -1) ∪ (3; +∞)

*

Câu 23:Tìm tập nghiệm của bất phương trình log0,1(x2+ x - 2) > log0,1(x + 3)

A. (-√5; √5) C. (-√5) ∪ (1; √5)

B. (-3; -√5) ∪ (√5; +∞) D. (-√5; -2) ∪ (1; √5)

Vì 0

*

Câu 24:Tìm miền xác định của hàm số y = ln(ln(lnx))

A. D = (0; +∞) B. D = (1; +∞) C. D = (e; +∞) D. D = (ee; +∞)

Điều kiện:

*

Câu 25:Tìm số x không giống 0 thỏa mãn (7x)14= (14x)7

A. 7B. 14 C. 1/7 D. 2/7

*

Câu 26:Tìm giá bán trị lớn nhất và giá trị bé dại nhất của hàm số

*

*

Ta có:

*

y(4) = 4-2(≈ 0,54)

*

Câu 27:Số lượng của một lũ chim sau thời gian t tháng kể từ lúc được quan giáp được mong lượng bởi công thức

*

Sau bao lâu kể từ thời điểm được quan sát thì đàn chim có số lượng đông độc nhất vô nhị ?

A. 1 tháng B. 4 thángC. 5 mon D. 8 tháng

*

P"(t) = 0

Bảng đổi thay thiên

*

Từ đó ta thấy sau 5 mon thì bầy chim đạt con số đông nhất

Câu 28:Tìm những giá trị x thỏa mãn

*

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

Điều kiện: x ≠ 0

*

Câu 29:Giải phương trình 2x2- 2x.3x= 3/2

A. X = 1, x = 1 - log23 C. X = 1, x = 1 + 2log23

B. X = 1, x = 1 + log23 D. X = 1, x = 1 - 2log23

Lấy lôgarit cơ số 2 nhị vế, ta được:

*

Câu 30:Cho phương trình log5x + log3x = log53.log9225 . Phương trình nào sau đây không tương đương với phương trình đang cho?

A. Log5x + log35.log5x = log53.log315

B. Log5x(1 + log35) = log53(1 + log35)

C. Log5x = log35

D. Log3x = 1

Từ những phương án vẫn cho, ta nên biến hóa tương đương phương trình làm sao để cho xuất hiện tại biểu thức log5x như sau :

log5x + log3x = log53.log9225 5x + log35.log5x = log53.log22152

5x + log35.log5x = log53.log315 5x(1 + log35) = log53(1 + log35)

5x = log53

Từ đó ta thấy chỉ gồm phương trình log5x = log35 là không tương tự với phương trình đang cho.

Xem thêm: Bộ Ic Đánh Lửa Điện Tử + Hộp Pin, Just A Moment

Nhận xét. Xem xét rằng hai phương trình được điện thoại tư vấn là tương đương nếu chúng gồm cùng tập nghiệm. Vì vậy một phương trình tương mặt đường với phương trình đã mang đến thì không nhất thiết phải lộ diện trong quy trình giải phương trình đã mang lại đó.

Câu 31:Cho N > 1 . Kiếm tìm số thực x thỏa mãn

*

*

Phương trình đang cho tương đương với:

logNx = logN2 + logN4 + logN6 + logN8 + logN10

⇔ logNx = logN(2.4.6.8.10)

⇔ logNx = logN3840

⇒ x = 3840

Câu 32:Cho a cùng b là nhì số thực thỏa mãn nhu cầu 3a= 81b + 2và 125b= 5a - 3. Tính cực hiếm của ab

A. -60 B. -17C. 12D. 60

Từ giả thiết có: 3a= 34(b + 2)và 53b= 5a - 3.

Từ đó suy ra: a = 4(b + 2) và 3b = a - 3.

giải hệ này tìm được a = -12, b = -5. Từ kia ab = 60

Câu 33:Ông A gửi tiết kiệm vào bank 200 triệu đ với hình thức lãi kép. Sau 5 năm ông rút hết tiền ra được một khoản 283142000 đồng. Hỏi ông A gửi với lãi suất bao nhiêu, biết rằng trong thời gian đó lãi suất không cố đổi?

A. 6,8% một nămC. 7,2% một năm

B. 7% một nămD. 8% một năm

Giả sử lãi suất vay là r.

Sau 5 năm ông rút không còn tiền ra được một khoản là:

Ta gồm 200000000.(1 + r)5= 283142000

*

Câu 34:Số lượng thành viên của một mẻ cấy vi trùng sau t ngày kể từ lúc ban sơ được ước lượng bởi phương pháp N(t) = 1200.(1,48)t. Sau bao thọ thì con số vi trùng đạt mang lại 5000 cá thể? làm cho tròn công dụng đến sản phẩm phần mười

A. 10,3 ngàyB. 12,3 ngàyC. 13,0 ngàyD. 61,7 ngày

Số lượng vi khuẩn đạt mang đến 5000 cá thể khi 5000 = 1200.(1,148)t

*

Câu 35:Tìm tập nghiệm của bất phương trình

*

A. (0; 4)C. (-∞; 1) ∪ (√2; 4)

B. (√2; 4)D. (0; 1) ∪ (√2; 4)

Điều kiện: x > 0

Ta có:

*

Đặt t = log2x , nhận thấy bất phương trình

*

Câu 36:Trong những số được liệt kê trong tư đáp án A, B, C, D dưới đây, số nào nhỏ nhắn nhất?

*

Viết những số hạng về thuộc dạng căn bậc 300 của một biểu thức :

*

Câu 37:Tính quý giá biểu thức: p. = log(tan1o) + log(tan2o) + log(tan3o) +...+ log(tan88o) + log(tan89o)

*

P = log(tan1o.tan2o.tan3o...tan88o.tan89o)

= log((tan1o.tan89o).(tan2o.tan88o)...tan45o)

= log(1.1...1) = log1 = 0

Câu 38:Cho p và q là các số dương thỏa mãn nhu cầu log9p = log12q = log16(p + q) . Tính quý giá của

*

*

Đặt log9p = log12q = log16(p + q) = t

⇒ phường = 9t, q = 12t, p + q = 16t

⇒ 9t+ 12t= 16thay 32t+ 3t.4t= 42t

Chia cả nhị vế đẳng thức này cho 32tta được

*

ta được: 1 + X = X2

X2- X - 1 = 0

*

Câu 39:Gọi p và Q là hai điểm trên thứ thị hàm số y = ex/2lần lượt tất cả hoành độ ln4 cùng ln16 . Kí hiệu l là độ nhiều năm đoạn trực tiếp PQ. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. L2= 4(ln4 + 1)C. L2= 4(ln16 + 1)

B. L2= 4((ln4)2+ 1)D. L2= 4((ln2)2+ 1)

Ta có:

*

Do đó P(ln4; 2) cùng Q(ln16; 4)

Từ kia l2= (ln16 - ln4)2+ (4 - 2)2= (ln4)2+ 4 = (2ln2)2+ 4 = 4((ln2)2+ 1)

Câu 40:Biết rằng log2(log3(log4x)) = log3(log4(log2y)) = log4(log2(log3z)) = 0. Tính tổng x + y + z