Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 – Kết nối tri thức

Lớp 2 – Chân trời sáng tạo

Lớp 2 – Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 – Kết nối tri thức

Lớp 3 – Chân trời sáng tạo

Lớp 3 – Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 – Kết nối tri thức

Lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Lớp 6 – Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 – Kết nối tri thức

Lớp 7 – Chân trời sáng tạo

Lớp 7 – Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 – Kết nối tri thức

Lớp 10 – Chân trời sáng tạo

Lớp 10 – Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

*

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 17 (có đáp án): Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 17 (có đáp án): Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (phần 1)

Với câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10.

Đang xem: Trắc nghiệm bài 17 sử 10

*

Câu 1. Quốc hiệu Đại Cồ Việt được đặt vào năm nào?

Quảng cáo

A.Năm 939B.Năm 965

C.Năm 968D.Năm 980

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 2. Trấn là đơn vị hành chính được đặt ra đầu tiên dưới triều đại nào?

A.Tiền LêB.Lý

C.TrầnD.Hồ

Hiển thị đáp án

Câu 3. Bộ máy nhà nước phong kiến ở nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua

A.Lý Thái Tổ

B.Lê Thái Tổ

C.Trần Thánh Tông

D.Lê Thánh Tông

Hiển thị đáp án

Câu 4. Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh – Tiền Lê gồm

A.Sáu bộ: Binh, Hình, Công, Hộ, Lại, Lễ

B.Hai ban: văn ban và võ ban

C.Ba ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban

D.Vua, Lạc hầu, Lạc tướng và Bồ chính

Hiển thị đáp án

Câu 5.

Xem thêm:

Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế

A.Dân chủB.Cộng hòa

C.Quân chủ D.Quân chủ chuyên chế

Hiển thị đáp án

Câu 6. Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là

A.Vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, trực tiếp điều hành và giải quyết mọi việc trọng đại của quốc gia

B.Vua và các tướng lĩnh quân sự cùng điều hành quản lí đất nước

C.Quyền lực tập trung trong tay một nhóm quý tộc cao cấp

D.Tầng lớp tăng lữ nắm vai trò quyết định trong các vấn đề chính trị và quân sự

Hiển thị đáp án

Câu 7. Đại Cồ Việt/ Đại Việt bắt đầu đặt quan hệ với Champa để củng cố các vùng biên giới của đất nước từ

A.Triều Trần – Trần Thái Tông

B.Triều Tiền Lê – Lê Đại Hành

C.Triều Đinh – Đinh Tiên Hoàng

D.Triều Lý – Lý Thái Tổ

Hiển thị đáp án

Câu 8. Quốc hiệu Đại Việt có từ đời vua

A.Lý Thái Tổ

B.Lý Thái Tông

C.Lý Thánh Tông

D.Lý Nhân Tông

Hiển thị đáp án

Câu 9. Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?

A.Hình Luật

B.Quốc triều hình luật

C.Hình thư

D.Hoàng Việt luật lệ

Hiển thị đáp án

Câu 10. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới triều đại nào?

A.Triều LýB.Triều Trần

C.Triều Lê sơD.Triều Nguyễn

Hiển thị đáp án

Câu 11.

Xem thêm:

Bộ luật nào được biên soạn đầy đủ nhất, có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam

A.Hình thư

B.Hình luật

C.Quốc triều hình luật

D.Hoàng Việt luật lệ

Hiển thị đáp án

Câu 12. Nội dung cơ bản của các bộ luật thời Lý, Trần, Lê là gì?

A.Bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là dân nghèo

B.Bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị

C.Bảo vệ đất đai, lãnh thổ của Tổ quốc

D.Bảo vệ tài sản và tính mạng của nông dân làng xã

Hiển thị đáp án

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube quocanhiec.com.vn

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, quocanhiec.com.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.quocanhiec.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *