Tổng hợp các dạng toán lớp 6

      29
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng hợp lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết, dễ dàng nắm bắt và những dạng bài tập Toán 6 sách mới với trên 3000 câu hỏi trắc nghiệm và bài tập từ bỏ luận gồm lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học giúp cho bạn học xuất sắc môn Toán lớp 6 hơn.

Mục lục các dạng bài tập Toán lớp 6

A/ Trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án

- Toán lớp 6 kết nối tri thức:

- Toán lớp 6 Cánh diều:

- Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo:

B/ các dạng bài bác tập Toán lớp 6

Tập hợp

Chủ đề: Số tự nhiên và thoải mái – các phép toán bên trên tập đúng theo số trường đoản cú nhiên

Chủ đề: Lũy thừa với số nón tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Chủ đề: chia hết trong tập số từ nhiên, những dấu hiệu phân tách hết

Chủ đề: Ước - bội, số nguyên tố, vừa lòng số

Chủ đề: Số nguyên

Lưu trữ: Lý thuyết, trắc nghiệm Toán lớp 6 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 học tập kì 1

Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số trường đoản cú nhiên

I.

Bạn đang xem: Tổng hợp các dạng toán lớp 6

Những dạng bài tập

II. Kim chỉ nan - bài xích tập theo bài học

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiên

Bài 3: Ghi số tự nhiên

Bài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập đúng theo con

Bài 5: Phép cộng và phép nhân

Bài 6: Phép trừ và phép chia

Bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thi Công Tấm Ốp Tường 3D Đẹp Nhất, Hướng Dẫn Cách Thi Công Tấm Ốp Tường 3D

Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số

Bài 8: chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Bài 9: đồ vật tự triển khai các phép tính

Bài 10: đặc điểm chia không còn của một tổng

Bài 11: dấu hiệu chia hết đến 2, mang lại 5

Bài 12: tín hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9

Bài 13: Ước cùng bội

Bài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tố

Bài 15: Phân tích một số ra vượt số nguyên tố

Bài 16: Ước tầm thường và bội chung

Bài 17: Ước chung khủng nhất

Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhất

Tổng hợp định hướng Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Tổng hợp bài tập Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Phần Số học tập - Chương 2: Số nguyên

II. định hướng - bài bác tập theo bài học

Bài 1: có tác dụng quen với số âm

Bài 2: Tập hợp những số nguyên

Bài 3: trang bị tự trong tập hợp các số nguyên

Bài 4: cùng hai số nguyên thuộc dấu

Bài 5: cộng hai số nguyên không giống dấu

Bài 6: đặc điểm của phép cộng các số nguyên

Bài 7: Phép trừ nhì số nguyên

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 9: Quy tắc đưa vế

Bài 10: Nhân nhị số nguyên khác dấu

Bài 11: Nhân nhì số nguyên cùng dấu

Bài 12: đặc thù của phép nhân

Bài 13: Bội và cầu của một số nguyên

Tổng hợp định hướng Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Tổng hợp bài xích tập Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: cha điểm trực tiếp hàng

Bài 3: Đường thẳng trải qua hai điểm

Bài 4: Tia

Bài 5: Đoạn thẳng

Bài 6: Độ nhiều năm đoạn thẳng

Bài 7: bao giờ thì AM + MB = AB?

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng

Tổng hợp triết lý Chương 1 (phần Hình học tập Toán 6)

Tổng hợp bài xích tập Chương 1 (phần Hình học tập Toán 6)

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học tập kì 2

Phần Số học tập - Chương 3: Phân số

Bài 1: mở rộng khái niệm phân số