Thái sư Trần Thủ Độ- công thần hiếm có của Vương triều Trần - Đại Việt Quay lại chuyên mục Trần Thủ Độ sinh trưởng trong một gia đình làm nghề chài lưới tại làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng (nay là xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Mồ côi cha từ nhỏ, ông ở với người anh cả, phải lam lũ tìm kế sinh nhai nên học hành không được bao nhiêu" /> Thái sư Trần Thủ Độ- công thần hiếm có của Vương triều Trần - Đại Việt Quay lại chuyên mục Trần Thủ Độ sinh trưởng trong một gia đình làm nghề chài lưới tại làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng (nay là xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Mồ côi cha từ nhỏ, ông ở với người anh cả, phải lam lũ tìm kế sinh nhai nên học hành không được bao nhiêu" />

Thái sư trần thủ độ

      26
l lang="vi" translate="no"> Thái sư trần Thủ Độ- công thần hiếm gồm của vương triều è - Đại Việt
*
*

*

*

tảo lại chuyên mục
*

*
*

Trần Thủ Độ sinh trưởng trong một gia đình làm nghề chài lưới trên làng lưu Xá, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng (nay là xã Canh Tân, thị trấn Hưng Hà, thức giấc Thái Bình). Mồ côi thân phụ từ nhỏ, ông ở với người anh cả, buộc phải lam đồng đội tìm kế sinh nhai nên học tập không được bao nhiêu. Tuổi trẻ trần Thủ Độ được trui rèn trong một làng hội đầy loàn ly.

Bạn đang xem: Thái sư trần thủ độ

Năm đôi mươi tuổi, ông dấn mình vào hương binh, 21 tuổi được giao chỉ huy một đội thuỷ binh dưới trướng bạn anh bọn họ là è Tự Khánh. Bằng tài năng ý chí của bản thân ông được đơn vị Lý hết sức trọng dụng.

Trong lịch sử vẻ vang Việt Nam, trằn Thủ Độ là một trong những đại công thần, là tín đồ sáng lập với trực tiếp lãnh đạo công cuộc xây cất và bảo vệ đất nước trong thời hạn đầu thời kỳ công ty Trần. Trong veo 40 năm (1226-1264), cuộc đời và sự nghiệp của ông nối liền với nghiệp đế của họ Trần, với quá trình khôi phục cùng phát triển kinh tế xã hội việt nam từ gò tro tàn của triều Lý vào cầm kỷ XIII.

Sau khi bên Trần thành lập, ông được vua phong có tác dụng Quốc thượng phụ rồi Thái sư. Bởi tài năng, đáng tin tưởng của mình, ông đã củng rứa nước Việt vững dạn dĩ cả về chính trị, khiếp tế, quân sự... .

Trần Thủ Độ cũng là người có công lớn trong cuộc tao loạn chống quân Nguyên Mông lần thiết bị 1. Tháng 12 năm Đinh Tỵ (tức tháng 1-1258), lúc đó chũm giặc khôn xiết mạnh, quân Đại Việt bị tiến công lui, lúc đó vua đã tới hỏi Thái sư è Thủ Độ, ông vẫn trả lời:

“Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin thánh thượng đừng lo” (Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư, trang 28, tập II, bên xuất phiên bản Khoa học tập xã hội, Hà Nội- 1998).

Vào lúc gay go tốt nhất của cuộc phòng chiến, câu trả lời đanh thép ấy của ông đã kéo dài được lòng tin dám đánh với quyết win của quân dân Đại Việt.

Câu nói đó đã để lại trong dân tộc việt nam một mẫu Trần Thủ Độ anh hùng, bất khuất, tài năng, trái cảm, gồm công lao to bự với vương triều Trần với nhà nước Đại Việt.


Trần Thủ Độ là người không chỉ có có mưu lược trong vấn đề dựng nước và giữ nước nhưng ông còn là một người gồm đầu óc tổ chức, phân phát triển tài chính đất nước. Những tư liệu lịch sử về việc đổi mới kinh tế thời è (khi è Thủ Độ còn sống) không tồn tại nhiều, tuy thế qua các tài liệu hiện còn lưu giữ giữ, ta có thể thấy rằng khi thực sự thay quyền điều hành quản lý đất nước, nai lưng Thủ Độ cùng Vương triều Trần đã nhận thấy sự yếu nhát về gớm tế của phòng nước Đại Việt dưới thời Lý Huệ Tông. Chính vì như thế ông đang tiến hành cho phép chuyển công hữu thành tứ hữu. Cầm thể, "Đại Việt sử cam kết toàn thư" ghi: "Tháng Sáu phân phối ruộng công, mỗi diện 5 quan tiền (diện tương đương với chủng loại bây giờ), được cho phép nhân dân thiết lập làm ruộng tư".


Sau khi đã rứa thực quyền vào tay, Thủ Độ đã tâu với vua không chỉ có bán ruộng cho tất cả những người nông dân không tấc đất cắm dùi mà lại ông còn củng cầm đê điều, đắp đê ngăn nước mặn, đào sông khai thông con đường thuỷ, bộ. "Đại Việt sử cam kết toàn thư" viết: "Tháng 3, sai những lộ đắp đê giữ lại nước sông, điện thoại tư vấn là đê Đỉnh Nhĩ (Quai Bạc), đắp suốt từ trên đầu nguồn cho bờ biển để duy trì nước lụt ngoài tràn ngập. Đặt chức Hà đê Chánh phó sứ để trông coi. Nơi đắp thì đo xem đắp mất bao nhiêu ruộng đất của dân, theo giá chỉ trả lại tiền. Đắp đê Đỉnh Nhĩ bước đầu từ đấy". Qua các tài liệu lịch sử hào hùng triều đại thì các công trình thuỷ lợi dẫn nước, tiêu nước sản xuất nntt ở thời đơn vị Trần trở nên tân tiến rất cao. Trằn Thủ Độ huy động không những sức dân hơn nữa lệnh cho binh lính yêu cầu tham gia làm thuỷ lợi. "Đại Việt sử ký toàn thư" ghi: "Tân Mão năm thứ 7 (1231), (Tống Thiên Định năm thiết bị 4), mùa xuân, tháng giêng, không đúng Nội Minh trường đoản cú là Nguyễn Bang cốc (hoạn quan) trông coi những binh hữu đường phủ, đào vét các kênh trầm với hào từ bao phủ Thanh Hoá đến cõi phái nam Diễn Châu". Được sự tấu trình của è cổ Độ, è Cảnh xuống chiếu cho toàn nước Đại Việt dùng tiền "tinh bạch", mỗi tiền là 60 đồng (tiền nộp mang đến nhà nước là chi phí thượng cung thì từng tiền là 70 đồng). "Năm Bính Thìn (1236), mùa xuân, tháng giêng, định lệ cấp cho lương bổng cho các quan văn võ vào triều và các quan ở cung điện, lăng miếu, phân chia tiền thuế ban cấp theo sản phẩm bậc". Không đa số thế, nai lưng Thủ Độ còn đổ tiền đánh thuế bằng hiện vật, thu thuế bởi tiền mặt. Một sự thay đổi mới cơ chế thuế theo tải ruộng đất cũng là 1 việc làm hơn hẳn các triều đại trước. Nó biểu thị tư duy phát triển tài chính rất cao của trần Thủ Độ: "Nhân dân có ruộng đất thì nộp chi phí thóc, người không tồn tại ruộng khu đất thì miễn cả... (riêng sơn vẫn thu bằng thóc)". "Tháng Chín, xuống chiếu cho những ty xét án được lấy tiền bình bạc" hoặc "duyệt sổ đinh" để thu thuế và cũng chính là để điều động xuất bản kinh tế, thành lập và hoạt động ra 61 phường ở gớm thành để cai quản việc giao thương. Rõ ràng, bên dưới sự cai quản và chỉ huy của trần Thủ Độ, tài chính Đại Việt đã cải tiến và phát triển mạnh mẽ, việc sắm sửa giao lưu bằng đường bộ, mặt đường sông vô cùng thuận lợi, không chỉ có vậy ông còn chú ý mở những thương cảng ven sông, biển khơi để tăng cường việc giao lưu buôn bán hàng hoá nội địa và ngoài nước.


Không chỉ chú trọng phát triển tài chính mà ông còn nhà trương trở nên tân tiến Nho học. Trằn Thủ Độ tâu vua mang đến xây Quốc Tử Giám, tăng cường việc thi cử để tuyển lựa chọn hiền tài đến đất nước: "Tháng 2 (1232), thi thái học tập sinh. Đỗ đệ nhất gần cạnh là Trương Hanh, lưu lại Diễm, đệ nhị giáp là Đặng Diễn, Trịnh Phẫu, đệ tam gần cạnh là è Chu Phổ".

Xem thêm: Giống Đinh Lăng: Nơi Bán Giá Cây Giống Đinh Lăng Lá Nhỏ Lấy Củ Làm Thuốc

"Đinh hương thơm năm máy 16 (1247), mùa xuân, mon 2, mở khoa thi chọn học trò. Cho Nguyễn nhân hậu đỗ trạng nguyên, Lê Văn Hưu đỗ bảng nhãn, Đặng Ma La đỗ thám hoa, mang đỗ thái học sinh 48 người". Bao gồm nhờ sự chú ý và coi trọng (hiền tài là nguyên khí quốc gia) phải thời đơn vị Trần đang xuất hiện không ít hiền tài giao hàng cho công cuộc thiết kế và đảm bảo an toàn tổ quốc. Đặc biệt là vào ba trận chiến tranh kháng Nguyên Mông, các nhân sĩ, tướng lĩnh Đại Việt, tuổi trẻ em tài cao đã đóng góp thêm phần làm vinh quang cho lịch sử vẻ vang dân tộc như: Nguyễn Hiền, Đặng Ma La, Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão, trằn Nhật Duật, trần Quang Khải v.v...


nai lưng Thủ Độ còn hoạch định: "Chép quá trình của quốc triều làm bộ Quốc triều thường lễ, 10 quyển" (Sđd). Ông đưa ra khung bậc, thể thức của điều khoản hình. Chế tạo đường cho bộ Quốc triều hình luật thành lập để tiện vấn đề nắm thực trạng đất nước, thống trị chặt chẽ hơn. è cổ Thủ Độ phân chia nước thành 12 lộ, mỗi lộ đặt chức chánh đậy xứ. Nai lưng Thủ Độ còn thông qua định hộ khẩu trong cả nước, đặt những chức quan đại tứ xã cùng các chức thôn chính, buôn bản quan. Không chỉ là là người đề ra các bốn tưởng pháp trị, nhưng mà ông còn để lại mang lại đời sau tấm gương về tính thẳng thắn, tráng lệ trong việc thi hành luật. Đối cùng với ông, quy định không biệt lập giàu nghèo, sang trọng hèn, bất cứ ai, dù là đối tượng người tiêu dùng nào, ở trong phần nào đi chăng nữa, nếu vi phạm lụât pháp phần nhiều bị xử lý theo như đúng quốc qui định đã ban hành. Nặng nề hay nhẹ tuỳ trực thuộc vào hành vi vi vi phạm luật của tín đồ đó.


"Đại Việt sử ký toàn thư" chép: "Thủ Độ tuy không tồn tại học vấn dẫu vậy tài lược hơn người, có tác dụng quan triều Lý được mọi fan suy tôn. Thái Tôn rước được thiên hạ số đông là mưu sức của trần Thủ Độ cả, do đó nhà nước phải nhờ cậy"... (tr.478). Bởi vì vậy, có bạn khóc cùng với vua rằng : “Bệ hạ trẻ thơ nhưng mà Thủ Độ quyền hơn cả vua, so với xã tắc vẫn ra sao?”. Vua mau chóng đến gặp mặt Trần Thủ Độ, có theo từ đầu đến chân hặc tội theo. Tuy nhiên, thật bất ngờ, trần Thủ Độ lấy tiền lụa thưởng mang lại kẻ dám hặc tội ông với công nhận tín đồ này nói đúng.

Tài năng của ông còn được các sử gia chép lại như sau: "khi vua è cổ Thái tông muốn cho những người anh của Thủ Độ là An Quốc có tác dụng tướng, Thủ Độ nói: "An Quốc là anh thần, giả dụ là fan hiền thì thần xin ngủ việc, nếu cho là thần nhân từ hơn An Quốc thì tránh việc cử An Quốc"... Vua bèn thôi". Phải chăng, è Thủ Độ sẽ sớm nhìn ra tính biện pháp hai mặt của anh ý trai mình? sự thật sau này An Quốc đã cùng với vợ (tương truyền là một công chúa công ty Lý) nổi loạn ngăn chặn lại nhà è ở Quắc Hương, Vụ Bản, phái mạnh Định. Cuộc nổi loạn đã trở nên chính nai lưng Thủ Độ dẹp tan. Phải xác định rằng ông là người có bản lĩnh chính trị và đậm chất ngầu đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Ông thao tác làm việc gì cũng xong khoát, giải pháp xử lý quyết đoán theo ý chí của mình, không nhiều để cho người khác không nên khiến.

Trần Thủ Độ là bạn biết rõ an sinh Vương è cổ Liễu định làm phản và định chém vị này. Nhưng ông cũng là người dù cho có thực quyền vào tay cơ mà vẫn gật đầu đồng ý với vua è Thái Tông tin dùng Trần Quốc Tuấn.

Trong loạn lạc chống quân Nguyên Mông lần sản phẩm công nghệ nhất, trằn Quốc Tuấn là tướng chỉ đạo lực lượng giữ lại biên ải; để rồi ở nhị cuộc loạn lạc sau giữ chức tổng chỉ đạo quân đội. Điều này chứng tỏ, è Thủ Độ không bị các định kiến đưa ra phối, chú ý nhận vấn đề rõ ràng, công minh.


Chuyện khác: vợ của nai lưng Thủ Độ là Linh từ quốc chủng loại khi đi qua chỗ thềm cấm bị fan quân hiệu ngăn cấm đoán đi. Quốc mẫu về khóc với mách với trần Thủ Độ, vị thái sư cho những người bắt tín đồ quân hiệu cho và khen: “Ngươi sống chức rẻ mà biết gìn giữ phép như thế, ta còn trách gì nữa” và lấy tiến thưởng lụa thưởng mang lại về…

Chuyện nữa: Quốc chủng loại xin cho một bạn làm câu đương. Đây là chức khôn xiết nhỏ, chỉ là fan chuyên bắt bớ, áp điệu trong làng. Chức nhỏ dại như vậy mà cần cậy dựa vào Quốc chủng loại xin thái sư. Sách viết: “Trần Thủ Độ đồng ý và biên đem họ tên, quê tiệm của fan ấy. Khi xét mang đến xã ấy, hỏi rằng thương hiệu ấy đâu.

Người ấy mừng chạy đến. Thủ Độ nói: bạn vì bao gồm công chúa xin cho được làm câu đương, ko ví với người làm câu đương không giống được, nên chặt một ngón chân để phân biệt với người khác. Bạn ấy kêu van vỉ thôi, hồi lâu mới tha cho”. Sách còn viết, từ đấy không ai dám mang đến nhà thăm riêng biệt của thái sư trằn Thủ Độ hòng lo lót, xin vợ ông giúp đỡ nữa.

Những chuyện về cách xử lý quá trình phân minh của è Thủ Độ được sách sử ghi lại. Sử thần Ngô Sĩ Liên dấn xét: “Thủ Độ tuy làm cho tể tướng mà lại phàm quá trình không bài toán gì là không để ý. Vì thế mà giúp bắt buộc nghiệp vương, ”.

Sử chép: "Giáp Tý năm vật dụng 7 (1264), Tống cảnh định năm trang bị 5, Nguyên chí nguyên năm máy 1, mùa xuân, mon giêng, Thái sư è cổ Thủ Độ bị tiêu diệt (tuổi 71), truy tặng kèm Thượng phụ Thái sư Trung Vũ Đại Vương". Khu lăng chiêu mộ của ông được phát hành tại Thái Bình.