Lumia 520 không lên nguồn

      6

Giúp em với, em Lumia 520 của em tình trạng lúc này là screen k lên,em thếy những bác tất cả chỉ những cách bấm phím cứng nnư VolDown thuộc Power, VolDown rồi Power, VolDown thuộc Power cùng Camera..nhưng em thử những kiểu nhỏ đà điểu thì vẫn tịt k lên, thậm chí là k rung luôn ngẫu nhiên cái nào, cắm máy tính xách tay thì vẫn có tín hiệu báo có kết nối Qualcomm HS-USB QDLoader 9008..Chạy lại thì bị báo đưa về recovery lỗi mặc dù đã bấm đúng theo hướng dẫn.Giờ em fải xử sao mọi tín đồ cho em chủ ý với ạ?


Bạn đang xem: Lumia 520 không lên nguồn

Giu00fap em vu1edbi, em Lumia 520 cu1ee7a em tu00ecnh tru1ea1ng hiu1ec7n tu1ea1i lu00e0 mu00e0n hu00ecnh k lu00ean,em thu1ebfy cu00e1c bu00e1c cu00f3 chu1ec9 cu00e1c cu00e1ch bu1ea5m phu00edm cu1ee9ng nnu01b0 VolDown cu00f9ng Power, VolDown ru1ed3i Power, VolDown cu00f9ng nguồn cu00f9ng Camera..nhu01b0ng em thu1eed cu00e1c kiu1ec3u con u0111u00e0 u0111iu1ec3u thu00ec vu1eabn tu1ecbt k lu00ean, thu1eadm chu00ed k rung luu00f4n bu1ea5t ku1ef3 cu00e1i nu00e0o, cu1eafm mu00e1y tu00ednh thu00ec vu1eabn cu00f3 tu00edn hiu1ec7u bu00e1o cu00f3 ku1ebft nu1ed1i Qualcomm HS-USB QDLoader 9008..Chu1ea1y lu1ea1i thu00ec bu1ecb bu00e1o u0111u01b0a vu1ec1 recovery lu1ed7i mu1eb7c du00f9 u0111u00e3 bu1ea5m u0111u00fang theo hu01b0u1edbng du1eabn.Giu1edd em fu1ea3i xu1eed sao mu1ecdi ngu01b0u1eddi cho em u00fd kiu1ebfn vu1edbi u1ea1? ","product_id":2982160,"type":0,"date":1400472525,"date_text":"8 nu0103m","link":"/hoidap/4149/482613/can-giup-do-lumia-520-khong-len-nguon.html","num_reply":4,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hoangha84","name":"ha","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hoangha85

toá pin -> đính pin -> dấn giữ phím volume down khoảng tầm 7s -> nhận giữ nút mối cung cấp đến lúc nghe tới rung một cái thả nút nguồn ra (vẫn không thay đổi vol down) -> cho đến khi màn hình xuất hiện dấu ! thì thả phím volume down -> thừa nhận lần lượt các phím theo sản phẩm tự sau -> volume up -> volume down -> mối cung cấp -> volume down. đồ vật sẽ bước đầu reset lại như tinh thần lúc mới khui sản phẩm công nghệ ra.


Thu00e1o sạc -> gu1eafn sạc -> nhu1ea5n giu1eef phu00edm volume down khou1ea3ng 7s -> nhu1ea5n giu1eef nu00fat nguu1ed3n u0111u1ebfn lúc nghe rung mu1ed9t cu00e1i thu1ea3 nu00fat nguu1ed3n ra (vu1eabn giu1eef nguyu00ean vol down) -> u0111u1ebfn khi mu00e0n hu00ecnh xuu1ea5t hiu1ec7n du1ea5u ! thu00ec thu1ea3 phu00edm volume down -> nhu1ea5n lu1ea7n lu01b0u1ee3t cu00e1c phu00edm theo thu1ee9 tu1ef1 sau -> volume up -> volume down -> nguu1ed3n -> volume down. Mu00e1y su1ebd bu1eaft u0111u1ea7u reset lu1ea1i nhu01b0 tru1ea1ng thu00e1i lu00fac mu1edbi khui mu00e1y ra.","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"8 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":482613,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90
gmail.com","name":"u0110inh Ngoc Tuyen","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ngoctuyen26052000

nó bao gồm lên chấm than, xong lên nokia chiếc tắt màn hình hoàn thành hiện lên hãng nokia nữa dẫu vậy không lên màn hình hiển thị bn ơi!!! :/

Xem thêm: Tác Dụng Bột Baking Soda Là Gì? Tác Dụng Và Cách Sử Dụng Baking Soda Là Gì


Vũ Giang Linh
Trả lời 6 năm trước
k được bạn ơi, nó k rung tẹo nào.


k u0111c bu1ea1n u01a1i, nu00f3 k rung tu1eb9o nu00e0o.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":482613,"user":"id":1,"login_name":"linh181091","name":"Vu0169 Giang Linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linh1810

bé lumia 520 của bản thân mở mối cung cấp thì hiện nay nên blue color dương và tất cả kí hiệu :( giữa screen là lỗi gì với khắc phục ntnmn góp với
mn giu00fap vu1edbi","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":482613,"user":"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":"","reply_child":<>">