Luật giám sát của hội đồng nhân dân

      27

*

Hoạt động thống kê giám sát chuyên đề của sở tại HĐND tỉnh

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc chuyển động giám giáp của Hội đồng nhân dân là (1)Tuân thủ Hiến pháp với pháp luật; bảo vệ đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, giấy tờ thủ tục theo điều khoản của Luật chuyển động giám gần cạnh của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cùng Nghị quyết này;(2)Không làm cản ngăn đến hoạt động thông thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; (3)Được thực hiện thường xuyên, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả; (4)Báo cáo hiệu quả giám tiếp giáp kịp thời với đúng thời hạn; chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc tiến hành nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát; (5)Tuân thủ các quy định của điều khoản về bảo đảm an toàn bí mật nhà nước.

Bạn đang xem: Luật giám sát của hội đồng nhân dân

Theo đó, Kế hoạch tiến hành chương trình đo lường và tính toán của HĐND, sở tại HĐND, Ban của HĐND, chậm độc nhất vô nhị là 15 ngày kể từ ngày quyết nghị về chương trình thống kê giám sát của HĐND được thông qua, trực thuộc HĐND ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giám sát và đo lường của HĐND, trừ vận động giám gần kề chuyên đề của HĐND được cách thức tại Điều 62 của Luật hoạt động giám ngay cạnh của Quốc hội cùng HĐND. Kế hoạch tiến hành chương trình đo lường và tính toán của sở tại HĐND, Ban của HĐND được tích hòa hợp trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của trực thuộc HĐND, Ban của HĐND.

Kế hoạch triển khai chương trình đo lường và thống kê cần nêu rõ mục đích, yêu thương cầu; phân công các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện; tiến độ, công tác tổ chức, kết hợp thực hiện; trọng trách lồng ghép nội dung giám sát và đo lường về phòng, kháng tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, phòng lãng phí, phòng, kháng tội phạm. Trường phù hợp nội dung đo lường liên quan liêu đến nghành nghề dịch vụ phụ trách của không ít cơ quan không giống nhau thì chiến lược nêu rõ cơ quan công ty trì, ban ngành phối hợp.

Xem thêm:

Nghị quyết quy định tiêu chuẩn lựa chọn chăm đề giám sát bao gồm:

(1) Là vấn đề bức xúc sinh hoạt địa phương hoặc vấn đề ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, vạc triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh được đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân quan lại tâm; gắn với bài toán xây dựng, thi hành chủ yếu sách, pháp luật, công tác phòng, kháng tham nhũng, tiêu cực tại địa phương;

(2) không thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, quyết nghị của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, văn phiên bản quy phạm pháp luật khác của cơ quan nhà nước cung cấp trên; quyết nghị của HĐND cùng cấp mới có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm đề xuất, trừ những vấn đề tương quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật cụ thể để giải quyết và xử lý vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề cần phải có khác;

(3) không trùng câu chữ với các chuyên đề tính toán đã được HĐND cùng cung cấp tiến hành thống kê giám sát trong khoảng thời hạn ít độc nhất là 02 năm tính đến thời gian đề xuất, trừ ngôi trường hợp giám sát lại ngôn từ đã được đo lường do đối tượng người sử dụng chịu sự tính toán không tiến hành hoặc thực hiện không đầy đủ các ý kiến đề xuất giám sát;

(4) Không giống nhau về đối tượng đo lường và tính toán của cơ quan nhà nước cấp trên vào thuộc thời điểm đo lường và tính toán giữa HĐND, thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND cùng cấp, trừ ngôi trường hợp đo lường và thống kê theo ý kiến đề nghị của HĐND, trực thuộc HĐND cấp cho trên;

(5) đảm bảo tính toàn diện, sự bằng vận và phù hợp giữa các lĩnh vực;

(6) Các tiêu chí khác vì chưng HĐND, thường trực HĐND, Ban của HĐND quyết định phù hợp với yêu thương cầu tính toán và trong thực tế của địa phương.


*

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng quy định rõ ràng về: tiêu chí lựa lựa chọn nhóm vụ việc chất vấn và người bị vấn đáp tại kỳ họp HĐNND; thời hạn và trách nhiệm của những cơ quan tiền trong câu hỏi tổng hợp tin tức để chọn lọc nhóm vụ việc chất vấn và fan bị vấn đáp tại kỳ họp HĐND; chọn lọc nhóm vấn đề và kế hoạch chất vấn tại Phiên họp thường trực HĐND trong thời hạn giữa nhị kỳ họp; Giải trình trên phiên họp sở tại Hội đồng nhân dân; Lựa chọn chăm đề giám sát; sẵn sàng dự thảo các nội dung triển khai buổi giao lưu của Đoàn tính toán chuyên đề của HĐND; Đoàn giám sát tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, điều tra thực tế; hoạt động giám tiếp giáp của Tổ đại biểu HĐND; trọng trách của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND trong vận động giám giáp của Tổ đạibiểu HĐND; Nhiệm vụ của các thành viên Tổ đại biểu HĐND trong chuyển động giám sát; thông tin mẫu chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND; hoạt động giám liền kề của đại biểu HĐND; hoạt động giám gần kề tại những đơn vị hành bao gồm cấp thị xã ở hải hòn đảo không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã; trọng trách của cơ quan, tổ chức, cá thể chịu sự giám sát; Theo dõi, đôn đốc triển khai nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát; việc công khai hiệu quả thực hiện tại nghị quyết, kết luận, ý kiến đề nghị giám sát; Ứng dụng technology thông tin, số hóa trong hoạt động giám giáp của HĐND…/.