In favour of là gì

      4

Cấu trúc In favour of là 1 trong trong nhiều cấu tạo được thực hiện nhiều vào ngữ pháp tiếng Anh. Vậy In favour of là gì? Cách sử dụng ra sao? Cùng tâm Nghiêm tìm kiếm hiểu cụ thể trong nội dung bài viết này nhé


In favour of là gì?

Favour giỏi favor là danh từ mang chân thành và ý nghĩa hỗ trợ, ủng hộ.

Bạn đang xem: In favour of là gì

Trong nhiều cỗ phim, nhân thứ thường sử dụng A favour tốt A favor nghĩa là một trong những ân huệ, một sự hỗ trợ

Ví dụ:

All those in favor of the motion, please raise your hands.

Xem thêm: Giá Máy Làm Kem Tuyết Giá Tốt Tháng 8, 2022, Máy Làm Kem Tuyết

(Tất cả đông đảo ai ủng hộ phong trào này , xin hãy giơ tay .) The document outlines the arguments in favor of the proposal.(Tài liệu gửi ra các lập luận ủng hộ đề xuất) be all in favor of someone/something: I am all in favor of trying khổng lồ find ways to save money, but we have to lớn maintain certain standards of quality.(tất cả hầu như ủng hộ ai kia / cái nào đấy :Tôi những ủng hộ việc cố gắng tìm cách tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền , nhưng công ty chúng tôi phải gia hạn các tiêu chuẩn chỉnh nhất định về chất lượng.) vote in favor of something: Last night people voted in favor of the recycling plan.(bỏ phiếu cỗ vũ một cái nào đấy :Đêm qua mọi tín đồ đã bỏ thăm ủng hộ chiến lược tái chế) find/decide/rule in favor of someone: The court ruled in Mrs. Adams’ favor.(tìm / quyết định / phán quyết hữu dụng cho ai kia :Tòa án vẫn phán quyết có ích cho bà Adams .) come out in favor of someone/something (=decide to support them): They have come out very strongly in favor of the proposed merger.( ủng hộ ai kia / điều gì đấy (= ra quyết định ủng hộ chúng ta ) :Họ đã đưa ra rất mạnh bạo để ủng hộ khuyến nghị sáp nhập .)

*

Cách dùng in favour of

Dưới đó là cách cần sử dụng In favour of những em rất có thể tham khảo với lưu lại

In favor of đứng sau động từ vào câu

Cấu trúc này được sử dụng mục tiêu chỉ hành vi ủng hộ, đồng ý với một fan hay vật gì đó. In favor of che khuất động từ thường trong câu ngã nghĩa đến đông từ bỏ và nắm rõ nghĩa của câu

Ví dụ: The courts decided in favour of the men.( Tòa án đưa ra quyết định ủng hộ bổ ích cho người bầy ông)

In favor of đứng sau động trường đoản cú “to be”

Đứng sau to lớn be để ngã ngữ đến chủ ngữ hay nhiều chủ ngữ nhằm làm rõ nghĩa vào câu.

Ví du: He wasn’t in favour of command-and-control solutions.( Anh ấy ko ủng hộ các giải pháp chỉ huy và kiểm soát điều hành )

Tuan gets up early in favour of my advice.(Tuấn dậy nhanh chóng theo lời khuyên nhủ của tôi.) They work extra hours in favour of the boss.(Họ làm cho thêm giờ đồng hồ theo lời sếp.)

*

Các em có thể quan tâm

Các từ đồng nghĩa tương quan với In favour of

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
accept /ək’sept/ chấp nhận
assent /ə’sent/ đồng ý, chấp thuận
support /sə’pɔ:t/ ủng hộ
go along with /gəʊ/ /ə’lɒη/ /wið/ đi theo, đồng ý làm theo (ý tưởng, hành vi nào đó)
agree /ə’gri:/ đồng ý
acquiesce /ækwi’es/ ưng thuận, đồng ý
consent /kən’sent/ đồng ý, ưng thuận
go with /gəʊ/ /wið/ lựa chọn, tuân theo (ai, phát minh gì)
Từ giờ Anh Nghĩa giờ Việt
acceptable có thể gật đầu đồng ý được
expected hy vọng
fair hội chợ
feasible khả thi
inclined nghiêng
possible khả thi
prone dễ bị
reasonable hợp lý
achievable có thể đạt được
anticipated dự đoán trước
assuring đảm bảo
attainable có thể đạt được
believeable đáng tin
conceivable có thể tưởng tượng được
conjecturable có thể phỏng đoán
credible đáng tin cậy
destined định mệnh
disposed xử lý
favorite yêu thích
given to đưa cho
imaginable có thể tưởng tượng được
in the cards Có thể không diễn ra
in the habit of theo thói quen
inferable kém cỏi
liable chịu trách nhiệm
odds-on đối đầu
on the verge of trên bờ vực của
ostensible bề ngoài
plausible có vẻ vừa lòng lý
practicable có thể triển khai được
predisposed có khuynh hướng
presumable có thể đoán được
promising hứa hẹn
rational hợp lý
seeming hình như
subject to tùy trực thuộc vào
supposable có thể vắt thế
tending chăm sóc
thinkable có thể để ý đến được
TRUE thật
up-and-coming đang phân phát triển
workable khả thi

Ví dụ về câu cất In favour of

The new development turned the scales in favor of that school.  All in favor of this proposition will please say ” Aye “. Congress voted overwhelmingly in favor of the bill. I am in favor of stopping work now. The majority voted in favor of the proposal. The jury voted 8-to-4 in favor of acquittal. 288 members voted in favor of the ban. These tests weighted in favor of girls. Price control would gradually disappear in favor of a miễn phí market. Today’s election will skew the results in favor of the northern end of the county. Public opinion is gradually shifting in favor of the imprisoned men. I’ll raise both hands in favor of damming the river. They phased out my job in favor of a computer. Public opinion is shifting in favor of the new law. This kiểm tra is made out in favor of a food corporation.

Hy vọng qua bài viết này Tâm Nghiêm sẽ giúp các em đọc thêm về kết cấu In favor of. Các em tất cả thắc mắc rất có thể để lại thắc mắc trên bài bác đọc. Cô sẽ vấn đáp sớm nhất.