Hộ pháp chư tôn bồ tát

      5
Hộ Pháp giờ Phạn là Pâladharma hoặc Dharmapâla. Pâla dịch là: Hộ, Dharma dịch là: Pháp. Hộ Pháp bao gồm nghĩa là:
Hộ Pháp có nghĩa là thường tinh tấn thực hành thực tế lời Phật dạy, hộ trì Chánh Pháp mà tôi đã đảnh lễ lâu trì, và khiến cho Chánh Pháp thường xuyên còn mãi ở cố kỉnh gian.

Bạn đang xem: Hộ pháp chư tôn bồ tát


Hộ Pháp thông thường sẽ có nghĩa: Dùng những phương tiện tùy thuộc vào sức mình mà lại ủng hộ nền Chánh Pháp của Phật và cung ứng che chở mang lại chư Tăng bậc chúng Trung Tôn thay mặt cho Phật hoằng dương giáo Pháp. Được do đó Chánh Pháp dễ dàng bề truyền bá lưu thông trong trần thế và bọn chúng sanh đã thường được an lạc.
Trong niết bàn Kinh, đức Phật say đắm Ca Mâu Ni nhắc lại một kiếp tiền thân của Ngài mang lại vị đại môn đồ là Tôn trả Ma Ha Ca Diếp:
“Trong thừa khứ khi Ta là vị Vua tên Hữu Đức, để hộ trì Chánh Pháp, Ta đã hành động với đều kẻ muốn hủy hoại Chánh Pháp, cùng đã thiệt mạng. Sau khi chết, Ta được sanh về cõi nước của Phật A-Súc và trở thành người đệ tử thượng thủ của Đức Phật đó.”
“Này Ca Diếp! những người hộ trì Chánh Pháp được báo thân công đức vô lượng như thế. Do nhân duyên phù hộ Chánh Pháp không tiếc thân mạng này, mà lúc này Ta được tướng mạo hảo chỉnh tề và thành công được Pháp thân kim cang bất hoại.” (Kinh Đại chén Niết Bàn)
Những bậc tu trì ước ao mau thành Phật, đều buộc phải tu phép Hộ pháp: thực hành thực tế lời Phật dạy, thuyết giới, thuyết pháp, trì giới, thọ giới, trì tụng gớm chú, biên chép ấn tống khiếp điển, v.v… để cho Phật Pháp vĩnh cửu tại cầm cố gian, lợi lạc bọn chúng sanh.

Xem thêm: Ngữ Văn Biêu Cảm Lớp 7 Bài 12, Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Biểu Cảm


Chư Phật chũm Tôn hiện tại trụ ráng hoặc đang nhập Niết-Bàn, như những vị Phật: A Di Đà, ham mê Ca Văn, và Đa Bảo, cho tới mười phương chư Phật đều luôn luôn hộ pháp, hay gia hộ, với hộ niệm cho các thiện nam giới tín cô gái thọ trì Phật Pháp.
Các bậc đại nhân tình Tát số đông phát nguyện hộ pháp, như Ngài: Địa Tạng, Quán cụ Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, chuẩn Đề, Kim Cang Đại Lực Sĩ, hằng hà sa số các vị người yêu Tát tùng địa võng xuất, v.v.. Cùng v.v…
Lại gồm có vị Thiên Vương, Thần Vương, và Long vương vãi đã gồm thệ nguyện trước sự minh chứng của chư Phật cơ mà hộ trợ Tam Bảo, số đông vị này được call là Hộ Pháp Thần, như Tứ Thiên Vương, Kim Cang bát Bộ, Kiên Lao Địa Thần, cho tới Thần A-Tu-La, Dược Xoa, cùng quỷ Tử mẫu La-Sát, v.v…
Hộ Pháp lại là tên gọi của một vị Thánh Tăng đã có tên này, sẽ là Ngài Đàm-Ma-Ba-La phát âm từ Dharmapâla. Đây là 1 trong vị Tăng hồi ráng kỷ thứ sáu ở Thiên Trước. Ngài đang soạn ra cỗ “Thành Duy Thức Luận”. Ngài tịch năm 560. Ngài Hộ Pháp truyền đạo đến Giới Hiền: Silabhadra là Luận sư danh tiếng tại chùa Na-Lan-Đà. Với Ngài Giới hiền truyền đạo mang đến Huyền Trang, nhà cao tăng trung quốc viếng Thiên Trước hồi cụ kỷ vật dụng bảy.
Ngài Hộ Pháp tịch năm 32 tuổi tại chùa Đại Bồ-Đề nước Ma Kiệt Đà. Hôm Ngài lâm chung, trên không tồn tại tiếng vang lên rằng: “Đó là một trong những đức Phật trong một nghìn Đức Phật ở hiền đức Kiếp nầy”…
*

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được lưu lại *

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chú tâm này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.


*