Gia cát lượng xanh lá

      17
Chi ngày tiết : http://ngoalong.mrpround.com/hot-ky-nang-tuong-xanh-la-cuoi-thap/Hoặc : ngoalong.mrpround.com/hot-ky-nang-tuong-xanh-la-cuoi-thap/Chào đều người, tướng xanh lá của 3 nước bây giờ chỉ có tên gọi – skill – hệ số . Bao giờ mình vào được server demo thì sẽ có được thêm hình hình ảnh – chiến báo
*
tất nhiên là sẽ dành cho Ngụy trước tiên – tiếp đến là NGÔ THỤC. NGÔCHU DU chỉ đạo : 102 + 2.8 => 177.6Võ : 78 + 2.3 => 140.1Trí : 103 + 3.2 => 189.4Chức : Mưu thần, trưởng thành và cứng cáp 50, yêu mến binh, quan vănKỹ năng : Hỏa Thần Tấn công toàn cục quân địch, có tỷ lệ -50% trị liệu, thiêu đốt địch vào 2 lượt.Sát yêu mến kế sách, lên đối tượng người sử dụng , thông số 2.62Hiệu ứng , lên đối tượng người sử dụng phần trăm <100%> thông số <0.5> trong <2 lượt>Hiệu ứng <-50% hiệu quả trị liệu>, lên đối tượng phần trăm <12%> hệ số <0.5> trong <2 lượt> TÔN QUYỀNChỉ huy : 83 + 2.5 => 150.5Võ : 77 + 2.4 => 141.8Trí : 87 + 2.9 => 165.3Chức : Kỳ binh, cứng cáp 50, kỵ binh, quan vănKỹ năng : Thiên ChinhSĩ khí bè cánh +80, sĩ khí đối phương -15. TÔN SÁCHChỉ huy : 100 + 3 => 181Võ : 99 + 2.9 => 177.3Trí : 81 + 2.2 => 140.4Chức : Cấm quân, trưởng thành và cứng cáp 72, cỗ binh, yêu đương binhKỹ năng : Thần Uy tiến công toàn diện, bè bạn +35 sĩ khí, mất lính không bớt sát yêu đương 2 lượt.

Bạn đang xem: Gia cát lượng xanh lá

, lên đối tượng người sử dụng , hệ số <2.1>, lên đối tượng , sĩ khí <35>Hiệu ứng , lên đối tượng xác suất <100%> vào <2 lượt> THỤCGIA CÁT LƯỢNGChỉ huy : 99 + 3 => 180Võ : 62 + 2.4 => 126.8Trí : 104 + 3.3 => 193.1Chức : Quân sư, trưởng thành và cứng cáp 56, bộ binh, quan tiền vănKỹ năng : Thần Toán tấn công toàn diện, cộng đồng +25 sĩ khí, đối thủ -10 sĩ khí, mất bộ đội không bớt sát mến 2 lượt., lên đối tượng người sử dụng , sĩ khí <-15>, hệ số <2.35>, lên đối tượng , sĩ khí <25>Hiệu ứng , lên đối tượng người sử dụng phần trăm <100%> hệ số <0> trong <2 lượt> LƯU BỊChỉ huy : 85 + 2.9 => 163.3Võ : 81 + 2.6 => 151.2Trí : 83 + 2.7 => 155.9Chức : Mưu thần, cứng cáp 50, yêu mến binh, quan liêu vănKỹ năng : Thiên ChinhSĩ khí phe cánh +80, sĩ khí đối phương -15. Quan VŨChỉ huy : 97 + 2.5 => 164.5Võ : 103 + 3.2 => 189.4Trí : 85 + 2.3 => 147.1Chức : Hùng binh, trưởng thành và cứng cáp 64, bộ binh, kỵ binhKỹ năng : Võ Thánh tiến công thẳng, gây gần cạnh thương cao lên đối thủ ít lính, hạ sĩ khí địch thủ đứng đầu, phiên bản thân 100% bội nghịch kích., lên đối tượng người sử dụng <đường thẳng>, thông số <4.6>Hiệu ứng , lên đối tượng người dùng <đơn lẻ> phần trăm <100%> trong <3 lượt>Hiệu ứng <100% phản kích>, lên đối tượng người sử dụng phần trăm <100%> trong <3 lượt>Hiệu ứng , lên đối tượng người sử dụng tỷ lệ <100%> trong <2 lượt> MÃ TỐCChỉ huy : 71 + 1.9 => 122.3Võ : 73 + 2.1 => 129.7Trí : 98 + 3.1 => 181.7Chức : Trí tướng, trưởng thành 48, cung binh, quan tiền vănKỹ năng : Nhiên Tận tiến công đơn, có phần trăm thiêu đốt mục tiêu trong 2 lượt, +145 sĩ khí bạn dạng thân., lên đối tượng người tiêu dùng <đơn lẻ>, thông số <5.28>, lên đối tượng người sử dụng , sĩ khí <145>Hiệu ứng , lên đối tượng <đơn lẻ> xác suất <100%> thông số <0.62> vào <2 lượt>Hiệu ứng , lên đối tượng người sử dụng phần trăm <100%> vào <2 lượt> NGỤYQUÁCH GIAChỉ huy : 93 + 2.7 => 165.9Võ : 67 + 2.5 => 134.5Trí : 102 + 3.3 => 191.1Chức : Quân sư, trưởng thành và cứng cáp 56, bộ binh, quan lại vănKỹ năng : Quỷ Mưu tiến công ngang liên tục, có tỷ lệ gây choáng cho kẻ địch đứng đầu, bạn dạng thân +145 sĩ khí.

Xem thêm: Bạn Gái Của Các Cầu Thủ U23 Việt Nam Tại Thường Châu, Vợ, Bạn Gái Của Các Cầu Thủ U23 Việt Nam

, lên đối tượng người sử dụng , hệ số <3> ( Xích Lôi hệ số 2.2), lên đối tượng , sĩ khí <145>Hiệu ứng , lên đối tượng người dùng <đơn lẻ> xác suất <85%> trong <1 lượt>Hiệu ứng , lên đối tượng người dùng tỷ lệ <15%> vào <1 lượt> TÀO THÁOChỉ huy : 103 + 2.7 => 175.9Võ : 75 + 2.4 => 139.8Trí : 98 + 3 => 179Chức : Thống lĩnh, trưởng thành 60, cỗ binh, cung binhKỹ năng : Bá ThiênĐồng đội tăng tấn công, sĩ khí bè cánh +60, sĩ khí địch thủ -15. TRƯƠNG LIÊUChỉ huy : 100 + 2.7 => 172.9Võ : 96 + 3.1 => 179.7Trí : 87 + 2.4 => 151.8Chức : Tiên phong, trưởng thành 62, yêu quý binh, kỵ binhKỹ năng : Quỷ Sát tiến công thẳng liên tiếp, ngay cạnh thương cao lên kẻ thù nhiều sĩ khí, gồm xác suất khiến địch không thể hồi lính., lên đối tượng <đường thẳng>, thông số <3.2> ( Hổ sát hệ số 2.35), lên đối tượng , sĩ khí <145>Hiệu ứng , lên đối tượng người sử dụng <đơn lẻ> xác suất <40%> vào <2 lượt>Hiệu ứng , lên đối tượng người dùng xác suất <20%> trong <2 lượt> TỪ HOẢNGChỉ huy : 90 + 2.4 => 154.8Võ : 100 + 3.1 => 183.7Trí : 87 + 2.1 => 143.7Chức : Tiên phong, cứng cáp 62, thương binh, kỵ binhKỹ năng : Địa Long Tấn công cục bộ quân địch, sĩ khí bạn dạng thân +145., lên đối tượng , thông số <1.55> ( Cuồng Ngưu hệ số 1.25), lên đối tượng người tiêu dùng , sĩ khí <145> TƯỚNG CHIÊU MỘ -HỘI ĐÀMLỮ BỐChỉ huy : 100 + 2.9 => 178.3Võ : 105 + 3.3 => 194.1Trí : 70 + 2.1 => 126.7Chức : Tiên phong, trưởng thành và cứng cáp 62, yêu quý binh, kỵ binhKỹ năng : Minh Vương Tấn công cục bộ quân địch, bạn dạng thân hồi 50 sĩ khí, tăng hút sức lực 2 lượt., lên đối tượng người tiêu dùng , hệ số <2.05>, lên đối tượng người dùng , sĩ khí <50>Hiệu ứng <100% phản nghịch kích>, lên đối tượng tỷ lệ <100%> vào <2 lượt> PHAN PHƯỢNGChỉ huy : 78 + 2.3 => 140.1Võ : 90 + 2.5 => 157.5Trí : 58 + 2.2 => 117.4Chức : Cấm quân, trưởng thành 72, cỗ binh, yêu quý binhKỹ năng : xuất xắc Sát tích lũy sĩ khí toàn bộ đồng đội, tạo tiếp giáp thương rất lớn., lên đối tượng người sử dụng <đơn lẻ>, hệ số <7.5>, lên đối tượng người dùng