Đọc chú đại bi đúng cách

      3

Chú Đại Bi là thần chú vì chưng Quán cố Âm người yêu Tát nói trên pháp hội của Phật mê say Ca Mâu Ni. Chú Đại Bi có thể tẩy trừ phiền não với nghiệp chướng của bọn chúng sanh.


 >>Kiến thức

I. Trước hết bạn nên thanh tịnh khu vực thân, tắm gội không bẩn sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ.Bạn lựa chọn 1 nơi yên tĩnh, quang quẻ đãng, sạch mát sẽ khiến bạn cảm giác thoải mãi dễ dàng chịu.

Bạn đang xem: Đọc chú đại bi đúng cách

Bạn có thể đối trước bàn thờ tổ tiên Phật hoặc đối trước hình ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một bức hình ảnh bé bao gồm hình Đức Phật cũng đủ rồi.

II. Đảnh lễ tam bảo, Quán chũm Âm bồ Tát rồi chúng sanh (Quỳ lạy).Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).


Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).

Con xin kính cẩn đảnh lễ những vị người thương Tát, Thanh Văn, Duyên Giác thuộc Tăng sư và những vị theo học phật giáo (1 lạy).

Con xin kính cẩn đảnh lễ tất thảy các vị bọn chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau nhưng mà sớm an lạc tự tại.

Rồi phát nguyện sau đây:

Nam tế bào đại bi Quán vậy Âm, nguyện bé mau biết toàn bộ pháp.

 Nam mô đại bi Quán nạm Âm, nguyện bé sớm được mắt trí huệ.

Nam tế bào đại bi Quán chũm Âm, nguyện con mau độ những chúng sanh.

Nam tế bào đại bi Quán cầm Âm, nguyện nhỏ sớm được phương tiện đi lại khéo.

Nam mô đại bi Quán nắm Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam tế bào đại bi Quán nỗ lực Âm, nguyện con sớm được qua biển cả khổ.

Nam mô đại bi Quán chũm Âm, nguyện bé mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán ráng Âm, nguyện bé sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán chũm Âm, nguyện nhỏ mau về bên vô vi.

Nam tế bào đại bi Quán cố kỉnh Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con nhắm tới nơi non đao, non đao tức thời tức khắc sụp đổ.

Nếu con nhắm đến lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự thô tắt.

Nếu con hướng tới cõi địa ngục, âm phủ liền mau trường đoản cú tiêu diệt.

Xem thêm: Thương Hiệu Nệm Cao Su Non Cho Bé Liên Á, Nệm Cao Su Em Bé Liên Á

Nếu con hướng tới loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ tức thì được tự no đủ.

Nếu con hướng tới chúng Tu La, Tu la trọng tâm ác từ bỏ điều phục.


Nếu bé hướng về những súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Kế mang đến lại xưng niệm thương hiệu Phật A Di Đà.

Nam mô A Di Đà Phật (21 lần).

Rồi khi tụng Chú Đại Bi thì tâm luôn luôn nghĩ về một điều gì đó:


Bài liên quan
Bước đầu trì tụng chú Đại Bi yêu cầu làm cụ nào?

Có thể là mắc bệnh nơi thân mà hình dung đang được trị bệnh.

Có thể là khổ nơi những người dân thân mà tưởng tượng ra sẽ đọc tụng tức thì họ

Có thể là khởi lòng mến sót những loài vật sắp bị đưa đi giết thịt mà hình dung sát bên chúng gọi tụng cho việc đó nghe.

Có thể là khởi lòng yêu đương sót bọn chúng sanh sẽ đọa đày ở các cõi Địa ngục, bửa quỷ… mà tưởng tượng với thân trang nghiêm to lớn với ánh nắng từ bi soi tới thân họ nhưng đọc tụng Chú Đại Bi để độ thoát họ.

Có thể thấy phụ vương mẹ, ông bà người thân trong gia đình già yếu mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh mạnh, đi nhẹ nhàng.

Có thể thấy những người thân hay làm cho những vấn đề bất thiện mà lại tụng Chú Đại Bi nhằm họ có thể tỉnh ngộ tất cả cơ duyên được học tập đạo Phật.

III. Chú Đại Bi


Bài liên quan

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ hang Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén ra da, người yêu đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phân phát xà da đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rô sơn rô, người tình đề dạ, người tình đề dạ, ý trung nhân đà dạ, nhân tình đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần)

Nam tế bào Bổn sư mê say ca Mâu ni Phật. (3 lần)


HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống lâu đời Phật giáo, chúng tôi cung cấp cho tài liệu giáo dục Phật giáo philợi nhuận. Khả năng bảo trì và không ngừng mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn dựa vào vàosự cung ứng của bạn. Nếu như thấy tư liệu của chúng tôi hữu ích, hãy để ý đến quyên gópmột lần hoặc hàng tháng.


*

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng công thương nghiệp Việt Nam

(Nội dung: chúng ta tên + hỗ trợ Cổng tin tức Phật giáo Việt Nam)


“Chúng tôi có niềm tin rằng sự tài trợ của chúng ta không chỉ giúp chúng tôi làm xuất sắc phậnsự của chính bản thân mình mà còn tăng thêm mãnh liệt tích điện sự thiện trung khu của chính các bạn tớicộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, trưởng phòng ban Biên tập).