Bộ 15 đề luyện thi violympic toán tiếng anh cấp quốc gia lớp 4

      25

Trong bộ đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 4 đem về cho những em học viên học giờ đồng hồ Anh lớp 4 những tài liệu học tiếng Anh thú vị. Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 vòng một thuộc cỗ tài liệuđề thi giờ Anh lớp 4mà quocanhiec.com.vn nhờ cất hộ tới chúng ta và những em học sinh lớp 4.

Bạn đang xem: Bộ 15 đề luyện thi violympic toán tiếng anh cấp quốc gia lớp 4


Bộ đề thi toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 1 sẽ giúp các em bao hàm bước khởi đầu cho quá trình học toán tiếng Anh của mình. Vòng một trong các bộ đề thi toán giờ đồng hồ Anh để giúp đỡ các em có được những kỹ năng cơ bản nhất, hồ hết dạng bài bác tập tiếng Anh lớp 4 bắt đầu và đơn giản dễ dàng hơn so với phần nhiều vòng sau.

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 4 Vòng 1

Trong cỗ đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 Vòng 1 này Alokidd gởi tới những em cỗ đề năm học tiên tiến nhất 2015-2016. Học tập tiếng Anh cho trẻ nhỏ lớp 4 với phần đa tài liệu đề thi tiếng Anh để giúp các em học tiếng Anh tương tự như có thêm kiến thức toán xuất sắc hơn.

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1:

How many days are there in September?

Answer: There are .............. Days.

Question 2:

Find x such that x : 5 = 1537

Answer: x = ..........

Question 3:

Mary learns fifteen new words per day. How many new words does she learn for seven days?

Answer: ......... Days.

Question 4:

The area of the following rectangle is ............ Cm2.

*

Question 5:

The perimeter of the following square is .................cm.

*

Question 6:

Calculate: (12639 + 21034) x 2 = ...........

Question 7:

Bella goes to lớn the zoo. She makes a table of the number of animals at the zoo. (see the table below)

*

How many monkeys và birds are there?

Answer: ...........

Question 8:

Calculate: 9876 : 6 x 6 = ..........

Xem thêm: Những Cách Dùng Tinh Dầu Sả Đuổi Muỗi Ngừa Dịch Bệnh Zika, Tinh Dầu Đuổi Muỗi Sả Chanh

Question 9:

How many right angles are there?

*

Answer: There are ............ Right angles.

Question 10:

There are 48 strawberries in 6 bags. How many strawberries are there in 9 bags?

*

Answer: There are ............. Strawberries in 9 bags.

Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1:

Calculate: 6723 - 2195 = .........

A. 4258

B. 4285

C. 4528

D. 4582

Question 2:

Emma is 14 years old. Her sister's age is 11 years more than her age. How old is Emma's sister?

Answer: Emma's sister is ............. Years old.

A. 25

B. 23

C. 13

D. 15

Question 3:

What time does the clock show?

*

A. 2 : 50

B. 2 : 10

C. 10 : 20

D. 10 : 10

Question 4:

Mary goes swimming in the morning. What time can she go swimming?

A. 10:00 a.m

B. 16:00

C. 6:00 p.m

D. 14:00

Question 5:

Which number can replace the question mark?

400 x ? + 800 = 2000

A. 3

B. 6

C. 30

D. 60

Question 6:

Find the value of x such that x + 1606 = 2357.

Answer: x = .........

A. 751

B. 715

C. 716

D. 761

Question 7:

Today is Thursday, December 17.

Which day of the week is the day before yesterday?

A. Wednesday

B. Tuesday

C. Friday

D. Saturday

Question 8:

Two numbers have the sản phẩm of 9315. If the hàng hóa is five times as same as the greater number. The smaller number is ..........

A. 1863

B. 4

C. 1763

D. 5

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1: 30

Question 2: 7685

Question 3: 105

Question 4: 135

Question 5: 492

Question 6: 67346

Question 7: 539

Question 8: 9876

Question 9: 5

Question 10: 72

Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: C. 4528

Question 2: A. 25

Question 3: D. 10 : 10

Question 4: A. 10:00 a.m

Question 5: A. 3

Question 6: A. 751

Question 7: B. Tuesday

Question 8: D. 5

Học giờ đồng hồ Anh lớp 4 với phần đa dạng đề thi tiếng Anh để giúp các em vừa học tập thêm những kỹ năng mới, vừa ôn luyện những kiến thức tiếng Anh cũ. Học giờ Anh trẻ con em nói thông thường và học tập tiếng Anh lớp 4 nói riêng tại quocanhiec.com.vn sẽ giúp các em có thêm nhiều nguồn tài liệu học tập tiếng Anh hơn cùng những phương pháp học giờ đồng hồ Anh tương xứng hơn.