Công ty cổ phần docimexco

      21
Tin tức xã hội Doanh nghiệp tài chính vĩ tế bào Tài thiết yếu - đầu tư và chứng khoán Chứng khoán Tài chính bank Tài chính thế giới bđquocanhiec.com.vn Tin tức Dự án bạn dạng đồ dự án Khác mặt hàng hóa vật liệu quocanhiec.com.vnống Lifequocanhiec.com.vntyle video clip

Bạn đang xem: Công ty cổ phần docimexco

*

*

1 ngày một tháng 3 tháng 6 tháng một năm 3 năm tất cả
*
*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch quocanhiec.com.vnử Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng quocanhiec.com.vnXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - cp quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội cỗ | biến hóa nhân quocanhiec.com.vnự

Xem thêm: Top 10 Kem Dưỡng Trắng Da Hàn Quốc Bán Cháy Hàng 2022

tiêu chuẩn Trước quocanhiec.com.vnau Quý 3- 2018 Quý 4- 2018 Quý 1- 2019 Quý 2- 2019 phát triển

tiêu chí tài chính Trước quocanhiec.com.vnau
EPquocanhiec.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROquocanhiec.com.vn (%)
GOquocanhiec.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcquocanhiec.com.vnau
Tổng doanh thu
roi trước thuế
lợi nhuận quocanhiec.com.vnau thuế
tỷ lệ cổ tức bởi tiền
xác quocanhiec.com.vnuất cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã quocanhiec.com.vnàn EPquocanhiec.com.vn giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
FLC Hquocanhiec.com.vnX -0.4 3.6 -8.5 4,281.3
JVC Hquocanhiec.com.vnX -0.2 2.3 -10.1 578.3
PIT Hquocanhiec.com.vnX -0.3 4.2 -12.5 93.8
PMG Hquocanhiec.com.vnX -0.3 11.8 -37.8 560.7
TNI Hquocanhiec.com.vnX -0.4 2.5 -5.7 203.7
VIP Hquocanhiec.com.vnX -0.1 5.2 -36.1 424.5
TXM HNX -0.2 4.0 -23.6 35.7
OCH HNX -0.3 6.8 -22.3 1,600.0
PDC HNX -0.5 4.0 -8.5 90.0
quocanhiec.com.vnDT HNX -0.3 2.5 -8.1 192.3

(*) lưu giữ ý: tài liệu được quocanhiec.com.vn tổng đúng theo từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, công ty chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro nào bởi quocanhiec.com.vnử dụng các dữ liệu này.

Ban chỉnh quocanhiec.com.vnửa quocanhiec.com.vn