Công thức toán lớp 4

      7
Tổng hợp kỹ năng toán lớp 4 chi tiết nhất1. Ôn tập về số từ nhiên.2. Ôn tập về phân số và những phép tính phân số3. Ôn tập đại lượng4. Ôn tập về số vừa phải cộng6. Ôn tập tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ của hai số đó.7. Ôn tập dạng toán để tính của phép nhân, chia, cộng, trừ.Góc nhọn8.1. Hình bình hành và ăn diện tích hình bình hành8.2. Hình thoi và ăn mặc tích hình thoi.

Bạn đang xem: Công thức toán lớp 4


Tổng hợp kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 cụ thể nhất

1. Ôn tập về số trường đoản cú nhiên.

1.1. Số và chữ số

– cần sử dụng 10 chữ số nhằm viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Có 10 số có một chữ số (từ 0 mang đến 9)Có 90 số tất cả 2 chữ số (từ 10 cho 99)Có 900 số có 3 chữ số (từ 100 mang lại 999)Có 9000 số tất cả 4 chữ số (từ 1000 đến 9999)

– Số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất là số 0. Số tự nhiên lớn duy nhất không có

– hai số từ bỏ nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau một đơn vị.

– các số gồm chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Nhì số chẵn thường xuyên hơn yếu nhau 2 đối kháng vị.

– những số gồm chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 hotline là số lẻ. Hai số lẻ tiếp tục hơn nhát nhau 2 đối kháng vị.

1.2. Hàng và lớp
*

Hàng solo trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đơn vị

Hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

1.2.1. Cách đọc số trường đoản cú nhiên.

Để đọc những số thoải mái và tự nhiên ta gọi từ trái sang trọng phải, xuất xắc từ mặt hàng cao tới mặt hàng thấp.

Các chữ số từ cần sang trái lần lượt thuộc hàng đối chọi vị, mặt hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng ngàn nghìn, …Hàng đối chọi vị, mặt hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.Hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn hòa hợp thành lớp nghìn.1.3. Phép cộnga + b = b + a(a + b) + c = a + (b + c)0 + a = a + 0 = a(a – n) + (b + n) = a + b(a – n) + (b – n) = a + b – n x 2(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2Nếu một hạng được gấp lên n lần đồng thời các số hạng còn sót lại được giữ nguyên thì tổng này được tăng lên một số đúng bằng (n – 1) lần số hạng được cấp lênNếu số hạng bị giảm đi n lần, đồng thời các số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng kia bị bớt đi một vài đúng bằng (1 -) số hạng bị sút đi.Tổng của những số chẵn là một trong những chẵnTổng của một trong những lẻ và một số trong những chăn là một trong những lẻTổng của hai số trường đoản cú nhiên thường xuyên là một vài lẻ1.4. Phép trừa – (b + c) = (a – c) – b = (a – b) – cNếu số bị trừ cùng số trừ cùng tăng hoặc sút n đơn vị thì hiệu của bọn chúng không đổiNếu số bị trừ được gấp lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một số trong những đúng bằng (n – 1) lần số bị trừNếu số bị trừ duy trì nguyên, số trừ được gấp lên n lần thì hiệu bị giảm xuống (n – 1) lần số trừNếu số bị trừ được tăng lên n solo vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm sút n 1-1 vị1.5. Phép nhâna x b = b x aa x (b x c) = (a x b) x ca x 0 = 0 x a = 0a x 1 = 1 x a = aa x (b + c) = a x b + a x ca x (b – c) = a x b – a x cTrong một tích ví như thừa số được vội vàng lên n lần đồng thời tất cả một quá số khác bị giảm sút n lần thì tích không đổi.Trong một tích nếu thừa số được vội vàng lên n lần đồng thời, các thừa số còn lại không thay đổi thì tích được gấp lên n lần và ngược lại trong một tích tất cả một quá số bị giảm sút n lần, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích cũng trở nên giảm đi n lần (n > 0)Trong một tích, giả dụ có tối thiểu một quá số chẵn thì tích kia chẵnTrong một tích, nếu một thừa số được tăng thêm a 1-1 vị các thừa số còn lại không thay đổi thì tích được thêm a lần tích các thừa số còn lại.Trong một tích những thừa số đều lẻ cùng có ít nhất 1 quá số bao gồm tận thuộc là 5 thì tích tất cả tận thuộc là 5.1.6. Phép chiaa : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)0 : a = 0a : c – b : c = (a – b) : c (c > 0)a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)Trong phép chia, giả dụ số bị phân chia tăng hoặc sụt giảm n lần (n > 0) đồng thời số chia giữ nguyên thì yêu thương cũng tạo thêm (giảm đi) n lần.Trong một phép chia, ví như tăng số phân chia lên n lần (n > 0) đồng thời số bị chia giữ nguyên thì thương sụt giảm n lần và ngược lại.Trong một phép chia, số chia và số bị phân chia cùng tăng hoặc giảm n lần thì thương ko đổi.Trong một phép chia gồm dư, ví như số bị chia và số chia cùng được cấp (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng rất được gấp (giảm) n lần.
1.7. Dãy số
*
1.8. Tín hiệu chia hết cho: 2, 3, 5, 9
*
Dấu hiệu phân tách hết mang lại 2: các số bao gồm tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết cho 2Dấu hiệu chia hết mang đến 5: các số tất cả tận cùng là 0, 5 thì phân tách hết mang lại 5Dấu hiệu chia hết cho 3: những số bao gồm tổng những chữ số phân tách hết cho 3 thì chia hết mang lại 3.Dấu hiệu phân chia hết mang đến 9: các số gồm tổng các chữ số chia hết đến 9 thì chia hết mang lại 9.

2. Ôn tập về phân số và những phép tính phân số

2.1. Có mang phân số
*
2.2. đặc điểm cơ phiên bản của phân sốNếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số vẫn cho.Nếu phân chia cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số sẽ cho.2.3. So sánh những phân số

a) So sánh các phân số cùng chủng loại số

Trong nhị phân số bao gồm cùng chủng loại số:

Phân số nào bao gồm tử số nhỏ nhiều hơn thì phân số đó bé bỏng hơn.Phân số nào có tử số lớn hơn vậy thì phân số đó bự hơn.Nếu tử số cân nhau thì nhì phân số đó bởi nhau.

b) So sánh những phân số cùng tử số

Trong nhị phân số có cùng tử số:

Phân số nào tất cả mẫu số bé nhiều hơn thì phân số đó phệ hơn.Phân số nào có mẫu số lớn hơn thế thì phân số đó nhỏ bé hơn.Nếu chủng loại số đều nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

c) So sánh những phân số khác mẫu

Muốn so sánh hai phân số khác chủng loại số, ta hoàn toàn có thể quy đồng chủng loại số nhì phân số đó rồi so sánh những tử số của nhị phân số mới.

2.4. Các phép tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn cùng hai phân số bao gồm cùng mẫu mã số, ta cùng hai tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.Muốn cùng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số, rồi cộng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ hai phân số gồm cùng mẫu mã số, ta trừ tử số của phân số trước tiên cho mẫu mã số của phân số thứ hai và không thay đổi mẫu số.Muốn trừ hai phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu số nhì phân số, rồi trừ nhị phân số đó.

Xem thêm: Hộp 10 Miếng Dán Rốn Giảm Cân, Miếng Dán Giảm Cân: Thận Trọng Không Thừa

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân hai phân số ta rước tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu mã số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân chia một phân số cho một phân số, ta mang phân số trước tiên nhân với phân số thứ hai hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành mẫu mã số, chủng loại số thành tử số.

3. Ôn tập đại lượng

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
*
Để đo khối lượng các đồ vật nặng hàng chục, mặt hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, tín đồ ta dùng những đối chọi vị: yến, tạ, tấn.Để đo trọng lượng các đồ vật nặng mặt hàng chục, hàng trăm, hàng trăm gam, fan ta cần sử dụng những solo vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.Mỗi đơn vị đo trọng lượng đều cấp 10 lần đối kháng vị bé hơn liền sau nó.Mỗi đơn vị chức năng đo cân nặng đều yếu 1/10 lần solo vị to hơn liền trước nó3.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài
*

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài đông đảo gấp 10 lần đối kháng vị bé hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ dài phần lớn kém 1/10 lần đối kháng vị lớn hơn liền trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích s: m2, km2, dm2, cm2

1km2 = 1 000 000m21m2 = 100dm21m2 = 10 000cm21dm2 = 100cm23.3. Giây – cầm cố kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, tháng ba, mon năm, tháng bảy, mon 8, mon mười, mon mười nhì có: 31 ngày.

Tháng tư, tháng sáu, mon chín, tháng mười một có: 30 ngày.

Tháng hai bao gồm 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 tiếng = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập về số mức độ vừa phải cộng

4.1. Câu hỏi tìm số mức độ vừa phải cộng

Một vài kỹ năng cần nhớ

Muốn tra cứu số vừa đủ cộng của tương đối nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi mang tổng đó phân chia cho số các số hạng.

Ví dụ: search trung bình cộng của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

Số trung bình cộng của dãy phương pháp đều : (số đầu + số cuối) : 24.2. Bài xích toán: tìm số hạng khi biết trung bình cùng và số hạng khác.
*

5. Ôn tập dạng tìm hai số khi biết tổng với hiệu

*

6. Ôn tập tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ của nhị số đó.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng cùng tỉ
*
6.2. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ
*

7. Ôn tập dạng toán để tính của phép nhân, chia, cộng, trừ.

7.1 Phép nhânKhi triển khai phép tính ta tiến hành từ buộc phải qua tráiTa theo lần lượt có những tích riêng lắp thêm 1, 2, 3… lúc đặt tính nhớ phải đặt thẳng hàng các chữ số7.2 Phép chiaThực hiện phép tính theo thiết bị tự từ bỏ trái qua phải.Có đầy đủ 3 phép tính trong phép phân chia gồm: Chia kế tiếp nhân rồi ở đầu cuối trừ.Trong phép chia gồm dư thì số dư bao giờ cũng nhỏ dại hơn số chia.7.3 Phép cộng

Quy tắc: mong cộng nhì số tự nhiên ta có thể làm như sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng kia làm thế nào cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột với nhau.Cộng các chữ số ở từng hàng theo sản phẩm công nghệ tự từ đề nghị sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến mặt hàng chục, mặt hàng trăm, mặt hàng nghìn, … .7.4. Phép trừ

Quy tắc: mong trừ nhì số tự nhiên ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở và một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.Trừ các chữ số sinh sống từng hàng theo vật dụng tự từ yêu cầu sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến sản phẩm chục, sản phẩm trăm, sản phẩm nghìn, …

8. Ôn tập hình học

Góc nhọn

Góc nhọn là gì?

Góc nhọn hoàn toàn có thể được sản xuất thành từ bỏ 2 con đường thẳng có chung 1 giao điểm trong khía cạnh phẳng, hoặc trong tam giác bất kỳ. Góc nhọn là góc có mức giá trị nhỏ dại hơn 90°. Quý hiếm của góc nhọn nằm trong tầm > 0 cùng

*
Giá trị góc nhọn luôn luôn lớn hơn 0 và nhỏ hơn 90 độ

0° trường hợp tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng thêm a x 2Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tạo thêm a x 2Nếu bớt chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ bớt lên a x 2 đối chọi vịNếu bớt chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ sút lên a x 2 solo vịNếu gấp 1 chiều nào đó của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích s sẽ tăng thêm bấy nhiêu lần.Nếu giảm 1 chiều nào kia của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích s sẽ sụt giảm số lầnTrong hình vuông, ví như tăng 1 cạnh lên a đơn vị thì chu vi sẽ tạo thêm 4 x a đối kháng vịTrong hình vuông nếu cạnh tăng lên a lần thì diện tích tăng lên a x a lần

8.1. Hình bình hành và ăn mặc tích hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành
*
8.1.2. Diện tích s hình bình hành
*

8.2. Hình thoi và ăn diện tích hình thoi.

8.2.1. Hình thoi
*
8.2.2. Diện tích s hình thoi

Cho hình thoi ABCD gồm AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD với hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

*

Dựa vào mẫu vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

(1)

*

Vậy diện tích s hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bởi tích của độ dài hai đường chéo cánh chia đến 2 (cùng đơn vị chức năng đo)