Chữ không trong phật giáo

      6

Tóm lại, Đại Không gớm xem an trú nội không, nước ngoài không, nội nước ngoài không, bất động là pháp môn vị Tỷ kheo tu tập để trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, không cho tham ưu, bất thiện pháp chạy vào trong tâm, chỉ nói, chỉ suy bốn những gì đi cho giác ngộ Niết bàn.


> gần như lời chỉ dạy quý báu của Đức Phật 

Thường thường phật giáo được xem như là đạo "Sắc nhan sắc không không", độc nhất vô nhị là đối với Việt nam giới ta, chữ "Sắc không" trở nên chữ đầu môi chót lưỡi để mô tả đạo Phật. Không phần đông vậy những câu ca dao tục ngữ, các bài thơ của các vị Thiền sư, các văn nhân thi sĩ cũng cần sử dụng danh trường đoản cú " dung nhan sắc ko không" để kể đến đạo Phật. Do thế để tránh những hiểu lầm về tư tưởng đạo Phật, để nắm rõ hơn danh từ bỏ KHÔNG, tức là SUNNATA, được Đức Phật phân tích và lý giải và quan liêu niệm như vậy nào, công ty chúng tôi xin trình bày sau đây Nghĩa chữ "không” theo phật giáo nguyên thủy, dựa vào hai khiếp Pàli Cùlasunnatasuttam (Tiểu ko Kinh, Trung bộ III, số 121, trang 252) và Kinh Mahàsunnatasuttam (Đại ko Kinh, Trung cỗ III, số 122, trang 260), được hai gớm chữ Hán tương tự là Tiểu không Kinh, Trung A Hàm, số 190, Đại I, 736c và Đại không Kinh, Trung A Hàm, số 191, Đại I, 738a xác chứng.

Bạn đang xem: Chữ không trong phật giáo

Trong tè Không ghê (Pàli), Đức Phật chứng thực nhờ an trú “Không” đề nghị đã an trú vô cùng nhiều, cùng Ngài giảng gớm này để khích lệ vị Tỷ kheo đề nghị hành trì không tánh một bí quyết chơn thực ko điên đảo. Vị Tỷ kheo trú trên trú xứ này những gì trên trú xứ ấy không có, thời nên quán là không có. Nhưng những gì tại trú xứ ấy thực có, thời cần quán là thực có.

Thường thường đạo phật được xem là đạo "Sắc dung nhan không không", tốt nhất là so với Việt nam giới ta, chữ "Sắc không" biến hóa chữ đầu môi chót lưỡi để diễn tả đạo Phật.

Tại Thiền triệu chứng nào bệnh được, mọi gì Thiền bệnh ấy ko có, thời đề xuất quán là ko có, nhưng đều gì Thiền chứng ấy có, thời cần quán là thực có.

Như vị Tỷ kheo mang lại trú tại một tịnh xá ngơi nghỉ làng, tại đấy “không gồm voi, bò, ngựa, ngựa chiến cái, không có vàng với bạc, ko có bọn ông, bọn bà tụ hội”, thời yêu cầu quán đầy đủ sự vật dụng ấy là không. Nhưng có cái không phải không, là sự việc hiện diện của bọn chúng Tăng nghỉ ngơi trong tịnh xá, thời nên quán chúng Tăng là có, nói cho rõ hơn, xóm tưởng không tồn tại nhưng nhơn tưởng thì có.

Nay vị ấy từ quăng quật tịnh xá vào làng, vào ngôi rừng tu hành một mình. Tại ngôi rừng không có làng, không tồn tại Tỷ kheo chúng, buộc phải vị Tỷ kheo không tác ý xóm tưởng, ko tác ý rộng tưởng, cơ mà vị kia ở trong rừng, rừng là thực có, giả dụ tác ý lâm tưởng, vị ấy tuệ tri, các ưu phiền do duyên xóm tưởng, bởi duyên nhơn tưởng không có hiện hữu, tuy vậy các ưu tư do duyên lâm tưởng thiệt sự có mặt ở đây. Chiếc gì không có mặt, vị ấy coi là không gồm mặt. Cái gì gồm mặt, vị ấy xem bởi vậy là thiệt có. Hành trì bởi vậy được gọi là hành trì không tánh.

Vượt qua các Thiền triệu chứng về Vô sắc giới, vị ấy không tác ý Vô cài xứ tưởng, không tồn tại tác ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chỉ tác ý sự độc nhất vô nhị trí bởi vì vô tướng trung ương định. Nghĩa là vị này chứng được tâm định nhờ cần sử dụng một đối tượng người dùng không gồm tưởng nên gọi là vô tướng trọng điểm định.

Trong tiểu Không gớm (Pàli), Đức Phật chứng thực nhờ an trú “Không” bắt buộc đã an trú vô cùng nhiều, cùng Ngài giảng kinh này để khuyến khích vị Tỷ kheo yêu cầu hành trì ko tánh một bí quyết chơn thực ko điên đảo.

Vị Tỷ kheo tiệm vô tướng trọng điểm định này nằm trong hữu vi, vì chưng tâm tư khiến cho như vậy là vô thường, chịu đựng sự đoạn diệt. Bởi quán như vậy, vị ấy được giải ra khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Vì thế vị ấy tuệ tri: “Các ưu phiền do duyên dục lậu... Bởi duyên hữu lậu... Vì duyên vô minh lậu không xuất hiện ở đây. Với chỉ bao gồm một ưu phiền này có nghĩa là sáu nhập (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) duyên mạng, duyên cùng với thân này.”

Nói một cách khác, lúc vị Tỷ kheo chứng quả giải thoát, vị ấy tuệ tri các dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu không tồn tại mặt, đã làm được đoạn tận. Nhưng vị ấy vẫn tồn tại cái thân sáu nhập duyên với mạng sống. Bởi vậy, đối với vị ấy, “chỉ có một cái này không phải không tức là sáu nhập duyên mạng, duyên cùng với thân này. Và đồ vật gi không xuất hiện ở đây, vị ấy xem mẫu ấy là không có. Nhưng so với cái còn sót lại ở đây, vị ấy biết cái kia có, đặc điểm này có. Dòng này so với vị ấy là như vậy, là thật có, không điên đảo, sự triển khai không tánh trọn vẹn thanh tịnh.”


Như vậy so với đoạn khiếp trên, so với vị Tỷ kheo tu hành, tùy thuộc vào trú xứ, hoặc sống làng, hoặc làm việc rừng, hoặc tu đông người, hoặc tu một mình, phần đa gì tại trú xứ ấy ko có, vị Tỷ kheo cửa hàng là không. Còn rất nhiều gì trên trú xứ ấy có, thời cửa hàng là thực có. Còn trên thiền chứng nào, như khi chứng quả niết bàn giải thoát, thời vị ấy tuệ tri được các lậu hay những không có, vị đã được đoạn trừ, tuy thế vì còn tồn tại cái thân hữu dư y, mẫu thân sáu nhập duyên mạng, thời thân ấy vẫn thiệt có. Thân đã có, thời bao gồm những ưu tư do thân ấy gây nên, đề xuất đã gồm thân, thời bao gồm già, gồm bệnh, tất cả chết. Nhưng vị vị này đang giải thoát, nên không có sầu bi khổ ưu não, dầu thân bao gồm bệnh, gồm già, gồm chết.

Đức Phật an trú nội không, không biến thành thế sự uế nhiễm. Rồi Đức Phật khuyên những Tỷ kheo bắt buộc an trú nội không, nước ngoài không và bất động, và trước lúc an trú như vậy cần được an tịnh nội tâm, tức là tu chứng sơ thiền cho tới thiền vật dụng tư.

Xem thêm: Giá Airblade Thái Chính Hãng Bao Nhiêu? Xe Air Blade Thái 2022 Giá Bao Nhiêu

Như vậy ghê này có mang chữ KHÔNG, tùy trực thuộc trú xứ, tùy trực thuộc Thiền chứng, mọi gì thật không tồn tại thời quán là không có. Còn đều gì đích thực là có, thời cửa hàng thật sự là có.

Kinh đại không đề cập đến nghĩa chữ KHÔNG một cách thoáng rộng hơn. Đức Phật xác nhận một Tỷ kheo yêu thích hân hoan vào hội chúng của mình, trong hội chúng của người, yêu thích hội họp, thời vị ấy không chói sáng sủa trong Pháp và phương tiện này, không có chứng đắc tùy thuộc vào ý ao ước viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, không có chứng đắc tư thiền sắc đẹp giới và tư thiền vô nhan sắc giới, không tồn tại chứng đắc tứ đạo, bốn quả. Rồi Đức Phật nói lại tởm nghiệm phiên bản thân của mình, nhờ vào an trú nội không, cần dầu yêu cầu tiếp xúc với Tỷ kheo, Tỷ kheo ni, nam giới cư sĩ, thiếu nữ cư sĩ, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, môn sinh ngoại đạo, trung khu Ngài nhắm đến viễn ly, độc cư, ly dục, đoạn tận các pháp để cho các lậu hoặc khởi lên, chỉ dùng đông đảo lời khích lệ thuần túy, so với mọi tín đồ Ngài tiếp xúc.

Như vậy, Đức Phật an trú nội không, không xẩy ra thế sự uế nhiễm. Rồi Đức Phật khuyên những Tỷ kheo yêu cầu an trú nội không, ngoại không với bất động, và trước khi an trú như vậy rất cần được an tịnh nội tâm, tức là tu chứng sơ thiền cho đến thiền trang bị tư. Sau khi chứng bốn thiền, vị Tỷ kheo tu tập an trú nội không, nước ngoài không, nội nước ngoài không, an trú bất động. Nếu trong lúc an trú, tâm không được hân hoan, ham mê thú, thời tu tập cho chổ chính giữa thật hân hoan yêu thích trong khi an trú nội không, ngoại không, nội nước ngoài không, bất động. Vị Tỷ kheo trong khi an trú như vậy, nếu gồm đi, đứng, ngồi, ở phải chú ý đừng cho những tham ưu, bất thiện pháp khởi lên. Nếu tất cả nói, không nói tới các vụ việc hạ liệt, ti tiện phàm phu, chỉ kể đến những lời nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh chiến thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Nếu tất cả suy tầm, suy bốn điều gì, ko suy tầm, suy tư đến dục tầm, sảnh tầm, hại tầm, những tâm tư nguyện vọng hạ liệt đê tiện, chỉ suy tầm, suy tứ đến ly dục tầm, vô sảnh tầm, bất hại tầm, phần đa tâm tư mang đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chiến hạ trí, giác ngộ, Niết bàn.

Đại Không tởm xem an trú nội không, nước ngoài không, nội nước ngoài không, bất tỉnh là pháp môn vị Tỷ kheo tu tập để trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, không cho tham ưu, bất thiện pháp chạy vào vào tâm, chỉ nói, chỉ suy tứ những gì đi cho giác ngộ Niết bàn.

Đối cùng với năm dục trưởng dưỡng, tức là sắc đẹp, giờ hay, hương thơm, vị ngọt, xúc êm dịu, vị Tỷ kheo phải ý thức mình tất cả ái dục đối với năm dục trưởng dưỡng ấy tuyệt không, nếu có thời bắt buộc lo đoạn diệt ái dục ấy, tạo nên năm ái dục ấy không có hiện hữu.

Đối cùng với năm thủ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, khi vị ấy tùy cửa hàng năm thủ uẩn ấy, sự tập khởi và sự đoạn khử của chúng, vị Tỷ kheo cần tìm hiểu mình bao gồm ngã mạn (asminmàno) gì so với năm uẩn tốt không, trường hợp có, thời phải lo đoạn trừ bửa mạn ấy. Do đó gọi là vị Tỷ kheo tác ý nội không, nước ngoài không, nội nước ngoài không, tác ý bất động, với nhờ vậy vị Tỷ kheo tiến dần mang đến giác ngộ, giải thoát nhờ vào an trú nội không.

Tóm lại, Đại Không kinh xem an trú nội không, nước ngoài không, nội nước ngoài không, không cử động là pháp môn vị Tỷ kheo tu tập để trong những khi đi, đứng, nằm, ngồi, quán triệt tham ưu, bất thiện pháp chạy vào vào tâm, chỉ nói, chỉ suy tư những gì đi đến giác ngộ Niết bàn. Còn so với năm dục trưởng dưỡng, hoàn hảo nhất đoạn trừ ái dục, và so với năm thủ uẩn, nhổ tận gốc té kiến, ngã sở kiến, bửa mạn tùy miên.

Với hai ghê trên, nghĩa chữ KHÔNG theo phật giáo Nguyên thủy được trình diễn cũng đang khá ví dụ và cặn kẽ. Để kết thúc, shop chúng tôi xin nói thêm, trong kinh điển nguyên thủy, lúc nói bố pháp ấn, chỉ nói có tía là vô hay (anicca), khổ (dukkha) cùng vô xẻ (anatta), không xem không (sunnatà) như thể pháp ấn đồ vật tư.

Trích tuyển chọn tập "Hãy Tự mình Thắp Đuốc Lên mà lại Đi"


HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống cuội nguồn Phật giáo, chúng tôi cung cấp cho tài liệu giáo dục và đào tạo Phật giáo philợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vàosự cung ứng của bạn. Giả dụ thấy tài liệu của shop chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên gópmột lần hoặc hàng tháng.


*

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng công thương nghiệp Việt Nam

(Nội dung: chúng ta tên + cung ứng Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)


“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp cửa hàng chúng tôi làm tốt phậnsự của bản thân mình mà còn gia tăng mãnh liệt tích điện sự thiện vai trung phong của chính bạn tớicộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, trưởng ban Biên tập).