Cách viết công thức lewis

      4
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Viết công thức cấu trúc và bí quyết Lewis của những phân tử sau: PH3, H2O, C2H6


1.364

Với giải Câu 3 trang 69 hóa học lớp 10 Kết nối học thức với cuộc sống chi tiết trong bài xích 14: Ôn tập chương 3 giúp học sinh dễ ợt xem với so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài bác tập hóa học 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài bác tập hóa học lớp 10 bài xích 14: Ôn tập chương 3

Câu 3 trang 69 chất hóa học 10: Viết công thức cấu trúc và công thức Lewis của các phân tử sau: PH3, H2O, C2H6. Trong phân tử làm sao có links phân cực khỏe mạnh nhất.

Bạn đang xem: Cách viết công thức lewis

Phương pháp giải:

- Từ cách làm electron, ta sửa chữa thay thế cặp electron bình thường thành các gạch nối thu được cách làm Lewis. Từ công thức Lewis, chỉ giữ lại lại những gạch nối còn những cặp electron không gia nhập liên kết sẽ không viết.

- vào phân tử, khi nhì nguyên tử link cộng hóa trị cùng với nhau, link đó đang lệch về phía nguyên tử bao gồm độ âm điện bự hơn.

Lời giải:

+ PH3

*

CT Lewis CT cấu tạo

+ H2O

*

CT Lewis CT cấu tạo

+ C2H6

*

CT Lewis CT cấu tạo

Giữa 3 phân tử H2O, PH3và C2H6, nguyên tử O gồm độ âm điện to hơn cả nên link trong H2O là phân cực mạnh nhất.

Câu 1 trang 69 hóa học 10:Dãy các chất nào dưới dây mà tất cả các phân tử đều có liên kết ion?...

Xem thêm: Cách Làm Gỏi Cá Cơm Khô Cùng Xoài Chua Ngọt, Cách Làm Gỏi Xoài Cá Cơm Khô Thơm Ngon Đãi Cả Nhà

Câu 2 trang 69 hóa học 10: Dãy những chất nào tiếp sau đây mà toàn bộ các phân tử đều phải sở hữu liên kết cùng hóa trị không phân cực?...

Câu 4 trang 69 chất hóa học 10:Dựa vào cực hiếm độ âm điện của các nguyên tử trong bảng 6.2, xác định loại link trong phân tử những chất: CH4, CaCl2, HBr, NH3...

Câu 5 trang 69 hóa học 10:Cho dãy những oxide sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7...

Câu 6 trang 69 chất hóa học 10: a) đến dãy các phân tử C2H4, CH3OH, NH3. Phân tử làm sao trong dãy hoàn toàn có thể tạo links hydrogen? bởi vì sao?...