Ai đứng như bóng dừa

      18
Ai đứng như trơn dừa tóc dài bay trong gió gồm phải bạn còn đó là con gái của tỉnh bến tre ( đàn bà của tỉnh bến tre ) Năm xưa đi trong đạn lửa đi như nước vây cánh tràn về Ôi những con người tạo ra sự Đồng Khởi Ơi, hồ hết cây dừa nhằm lại cho ta bóng quê Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng bến tre Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre mỗi lúc đi xa dừa ơi ta nhớ lắm nghe vườn cửa trái trái xum xuê, biển lớn khơi tôm cá đầy ghe nhớ con sông dài Hàm Luông bến ta quen ghẹ Lại lưu giữ tóc ai nhiều năm còn với dáng đứng tỉnh bến tre Lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng bến tre

Bạn đang xem: Ai đứng như bóng dừa


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đội Hình Liverpool Fifa Online 3 Mạnh Nhất Từ Trước Đến Nay, Team Color Liverpool: Chờ Những Cái Tên Tốt Nhất

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.